ΤΑΞΙΔΙΑ

Αφιέρωμα: Η αειφορία δίνει αξία

afieroma-i-aeiforia-dinei-axia-2191199

«Πράσινες» πρακτικές που ενισχύουν το τουριστικό προϊόν και ένας χρήσιμος οδηγός για επαγγελματίες και ταξιδιώτες.

TΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε ζήτημα αιχμής για την τουριστική βιομηχανία και βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Οι φυσικές ομορφιές ενός προορισμού αποτελούν συνήθως ένα από τα πιο σημαντικά συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Το επιβεβαιώνει πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (Ιανουάριος 2013), σύμφωνα με την οποία η βασική αιτία (44%) για την οποία κάποιος αποφασίζει να ταξιδέψει ξανά σε μέρος που έχει επισκεφτεί στο παρελθόν είναι το περιβάλλον του (χλωρίδα, πανίδα, κ.λπ.). Αλλά ενώ ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει όχημα για την ανάδειξη των φυσικών πόρων, ταυτόχρονα, όσο αυξάνεται ο αριθμός των τουριστών, τόσο εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι και επιβαρύνεται το περιβάλλον: η άναρχη οικιστική ανάπτυξη, η παράνομη δόμηση, η καταπάτηση βιότοπων, η ρύπανση της θάλασσας και του υδροφόρου ορίζοντα, η διάβρωση του εδάφους και η αισθητική υποβάθμιση είναι τα συνηθέστερα περιβαλλοντικά προβλήματα.

afieroma-i-aeiforia-dinei-axia0

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Έτσι, η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη, με την οποία έχει συνδεθεί ο μαζικός τουρισμός, μπορεί να υπονομεύσει τη βιωσιμότητα του ίδιου του τουριστικού προϊόντος. Το περιβάλλον πρέπει να προστατεύεται όχι μόνο για την αξία που έχει αυτό καθαυτό, αλλά και γιατί είναι το κεφάλαιο πάνω στο οποίο επενδύει ο τουρισμός. Αν καταστραφεί, καταστρέφεται και το τουριστικό προϊόν. «Την ευθύνη για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από την τουριστική ανάπτυξη και τη μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων φέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στον τουρισμό οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε μια περιοχή: κρατικοί φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρηματίες, τοπική κοινωνία και, βέβαια, ο ίδιος ο επισκέπτης», λέει η Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής πολιτικής της WWF Ελλάς.

Χρειάζονται λοιπόν όρια. Για τον σκοπό αυτόν η διεθνής κοινότητα δημιούργησε την έννοια του Αειφόρου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία το τουριστικό προϊόν δημιουργείται και προσφέρεται με στόχο την ελάχιστη επίδραση στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και στις επόμενες γενιές. Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Με την εφαρμογή πρακτικών για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, την ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων, στρατηγικές επιλογές όπως η στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι βιοκλιματικές κατασκευές, καθώς επίσης με την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τη λήψη μέτρων όπως η διαχείριση της πρόσβασης και του αριθμού των επισκεπτών. «Η ήπια τουριστική ανάπτυξη με αειφορικά πρότυπα δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αφού καταδεικνύει ότι μπορεί να αποτελέσει πηγή εσόδων. Μέρος των εσόδων αυτών μπορεί στη συνέχεια να στηρίξει προγράμματα προστασίας, δημιουργώντας έναν ανατροφοδοτούμενο “ενάρετο” κύκλο», παρατηρεί ο Nίκος Πέτρου, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο τουρισμός είναι ένας από τους 10 τομείς της οικονομίας που θα οδηγήσουν στη μετάβαση στη λεγόμενη Πράσινη Οικονομία, δηλαδή σε μια ανάπτυξη που όχι μόνο δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον, αλλά και θα το προστατεύει. Ωστόσο, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, στην τουριστική βιομηχανία αναλογεί το 5% των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως, ποσοστό που –με τις παρούσες συνθήκες αμετάβλητες– αναμένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα 25 χρόνια. Μάλιστα, το 93% των αέριων ρύπων που συνδέονται με τουριστικές δραστηριότητες προέρχονται από τρεις συγκεκριμένους κλάδους: αεροπορικές και οδικές μεταφορές, διαμονή. Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε το 2017 Έτος Αειφόρου Τουρισμού για την Ανάπτυξη. Σκοπός είναι να προωθηθεί μέσα από πλέγμα δράσεων η συμβολή της τουριστικής βιομηχανίας στους τρεις πυλώνες της αειφορίας –οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό–, ενώ παράλληλα να γίνει περισσότερο αντιληπτή η αξία της προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία συχνά υποτιμάται.

Πιστοποιείται η αειφορία;

Παρότι η έννοια ενός τουριστικού προϊόντος που θα σέβεται το περιβάλλον και θα επιστρέφει στην κοινωνία μέρος των αποτελεσμάτων του έχει καταγραφεί, σύμφωνα με τις έρευνες, ως ανάγκη του σύγχρονου ταξιδιώτη, δεν υπήρξε πάντα προτεραιότητα για τους επαγγελματίες του τουρισμού. Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρηματίες έχουν κινητοποιηθεί πιο ενεργά, αφενός λόγω του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, αφετέρου γιατί τους το υπαγορεύουν οι ίδιοι οι πελάτες τους. Ως τουριστικό προϊόν πιστοποιούνται αντίστοιχα και οι προορισμοί, σύμφωνα με κριτήρια που έχει θέσει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού.

«Αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες χρησιμοποιούν πλέον μια σειρά από πρότυπα, όπως τα Travelife, Green Key, Earth Check και Green Globe», εξηγεί ο Ιωάννης Παππάς, CEO της Green Evolution A.E. και Μέλος Δ.Σ. του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC). «Η διείσδυσή τους εξαρτάται πάντα από διάφορες παραμέτρους, όπως η ζήτηση –όπως αυτή υπαγορεύεται από τον πελάτη–, η χώρα προέλευσης του ταξιδιώτη, οι ιδιαιτερότητες της περιοχής, η προώθηση από τους tour operators και η συνεισφορά τους στην αναβάθμιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος». Για τη χορήγηση του σήματος ο ξενοδόχος οφείλει να τηρήσει και να εφαρμόσει μια σειρά από κανόνες και κριτήρια, τα οποία καλύπτουν ευρεία γκάμα ενδιαφέροντος: από την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων μέχρι τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία, κ.ά. Όπως μάλιστα επισημαίνει ο Νίκος Πέτρου, οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν πως «τα πιστοποιημένα καταλύματα έχουν αυξημένες κρατήσεις (μέχρι και 15%) σε σχέση με όσα δεν έχουν πιστοποίηση και ότι οι ταξιδιώτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο (μέχρι και 5%) σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές».


ΖΑΚΥΝΘΟΣ:
Αγώνας επιβίωσης για την Caretta caretta

Είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς και, συγχρόνως, τόπος αναπαραγωγής θαλάσσιων χελωνών – ο κόλπος του Λαγανά αποτελεί τη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας της Caretta caretta στη Μεσόγειο. Ωστόσο, παρά την καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στη Ζάκυνθο εξακολουθεί να λειτουργεί ο παράνομος ΧΥΤΑ στα όρια του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου. Με τους πρώτους τουρίστες να έχουν ήδη καταφτάσει στο νησί, ο Δήμος Ζακύνθου και οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν συμφωνήσει σε νόμιμη και ασφαλή μεταβατική λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων, παρά το ότι υπάρχουν αδειοδοτημένες θέσεις. Η οριστική λύση καθυστερεί αδικαιολόγητα εδώ και χρόνια, επισημαίνει η WWF Eλλάς, μολονότι η θέση δημιουργίας νέου χώρου ασφαλούς διαχείρισης έχει ήδη κριθεί νόμιμη από το Συμβούλιο της Επικρατείας. «Η Ζάκυνθος θα έπρεπε να είναι γνωστή για τις φυσικές της ομορφιές, τους ωραίους ανθρώπους και το μοναδικό προνόμιο να φιλοξενεί τη θαλάσσια χελώνα και όχι για τη δυσωδία των σκουπιδιών της και την ανικανότητα των αρχών να δώσουν μια σοβαρή και βιώσιμη λύση. Η ταλαιπωρία κατοίκων και τουριστών και οι απειλές για τους οικολογικούς θησαυρούς του νησιού δημιουργούν τεράστιες ευθύνες για τις αρμόδιες αρχές, που πρέπει επιτέλους να σταματήσουν το επικίνδυνο παιχνίδι με τα σκουπίδια», τονίζει ο γενικός διευθυντής της WWF Ελλάς Δημήτρης Καραβέλλας.

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ:
H φύση πάνω απ’ όλα

Η λίμνη Κερκίνη στον νομό Σερρών προσφέρει το πιο χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα: η ταξιδιωτική εμπειρία είναι η ίδια η φύση, ενώ ο προορισμός μπήκε στον τουριστικό χάρτη με όχημα το μοναδικό του οικοσύστημα και την πλούσια ορνιθοπανίδα του, χωρίς όμως να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του. «Το 1996, όταν ξεκίνησε η συστηματική προβολή της Κερκίνης, υπήρχαν μόνο 5 ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης, με 281 κλίνες, και οι επισκέπτες ήταν λίγοι, κυρίως από τις γύρω περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Το 2016, τα ξενοδοχεία έφτασαν τα 30 και οι κλίνες τις 1.200», λέει ο Νίκος Πέτρου, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. «Ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν σχεδόν 250 επιχειρήσεις (εστιατόρια, αναψυκτήρια, δραστηριότητες υπαίθρου, βαρκάδες στη λίμνη, κ.λπ.) και προωθήθηκε έντονα η παραγωγή τοπικών προϊόντων, ιδιαίτερα βουβαλίσιου κρέατος και γαλακτοκομικών, που διατίθενται πλέον όχι μόνο στα πολλά τοπικά πωλητήρια, αλλά και σε όλη τη χώρα. Η τουριστική ανάπτυξη έγινε με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες της περιοχής και στον φυσικό χώρο. Επιπλέον, τονώθηκαν τα έσοδα τοπικών επαγγελματιών, π.χ. ψαράδων, που τώρα κάνουν βαρκάδες τους επισκέπτες για να δουν τα πουλιά και συγχρόνως, αντιλαμβανόμενοι την αξία του φυσικού πλούτου, προσπαθούν να την ενισχύσουν».


Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ…

Οι επόμενες διακοπές μας μπορούν να γίνουν πιο φιλικές στο περιβάλλον και πιο αποδοτικές για τις κοινότητες που μας φιλοξενούν.

afieroma-i-aeiforia-dinei-axia2
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

 

1. Πρώτα επιλέγουμε τον προορισμό, λαμβάνοντας υπόψη κατά πόσο αναδεικνύει και διαφυλάσσει τους φυσικούς του πόρους, και σε δεύτερο χρόνο το κατάλυμα. 

2. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία. Επιλέγουμε μικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οικογενειακής κυρίως δομής, στις οποίες ο ξενοδόχος «χτίζει» προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες του, βοηθώντας τους να βιώσουν την αυθεντική εμπειρία του προορισμού. Σεβόμαστε τους ντόπιους πωλητές και τεχνίτες, δίνοντας δίκαιο αντίτιμο για υπηρεσίες και προϊόντα. Προσλαμβάνουμε μόνο τοπικούς οδηγούς, που εξ ορισμού γνωρίζουν καλά την περιοχή που επισκεπτόμαστε.

3. Προτιμάμε τα φιλικά προς το περιβάλλον ξενοδοχεία. Η τιμή δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Σημαντικό ρόλο παίζει το περιβαλλοντικό προφίλ του καταλύματος, η χρήση τοπικών πρώτων υλών, η πληροφόρηση που μας παρέχει σε σχέση με την περιοχή και τις δραστηριότητες που την αφορούν. Αξιοποιούμε τις εναλλακτικές πλατφόρμες αναζήτησης, όπως bookdifferent.com, ecobnb.com, καθώς και το greenleaders του tripadvisor.

4. Αναζητούμε το αυθεντικό. Mελετάμε τον προορισμό πριν τον επισκεφτούμε, ενημερωνόμαστε για την πολιτιστική του παρακαταθήκη, τα τοπικά προϊόντα, τις εκδηλώσεις που θα φιλοξενήσει κατά την παραμονή μας, κ.λπ. Εντάσσουμε στο ταξίδι μας σημεία λιγότερο τουριστικά για να γνωρίσουμε την ουσία του τόπου, ενώ επιδιώκουμε να συμμετέχουμε σε δραστηριότητες με ντόπιους. Αν πρόκειται για χώρα του εξωτερικού, καλό είναι να γνωρίζουμε μερικές λέξεις από την τοπική γλώσσα, καθώς αυτό θα μας βοηθήσει να συνδεθούμε με την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της πιο ουσιαστικά.

5. Συμμαχούμε με το περιβάλλον. Διαφυλάσσουμε τους φυσικούς πόρους του προορισμού, ειδικά τα δάση και τους υγρότοπους. Σεβόμαστε την άγρια ζωή. Σε προστατευόμενες περιοχές επισκεπτόμαστε μόνο τα σημεία που είναι ανοιχτά στο κοινό. Περιορίζουμε, όσο το δυνατόν, το νερό και την ενέργεια που καταναλώνουμε.

6. Επιβραβεύουμε. Αξιολογούμε την εμπειρία μας στα διάφορα μέσα δικτύωσης (χωρίς υπερβολές) και μοιραζόμαστε και τα θετικά και τα αρνητικά με τους φορείς/ιδιοκτήτες των υποδομών, για να τους δώσουμε το κίνητρο την επόμενη φορά να προσφέρουν κάτι καλύτερο στον επόμενο επισκέπτη.

7. Ξεφεύγουμε από την τουριστική πεπατημένη. Η επαφή με τη φύση, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο είναι στοιχεία πολύ σημαντικά στην αειφορία. Κλασικό παράδειγμα είναι η επιλογή, και κατ’ επέκταση η ενίσχυση, της τοπικής γαστρονομίας.

8. Προσέχουμε για να έχουμε. Παίρνουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις υγείας και ασφάλειας πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εντοπίζουμε τα ιατρικά κέντρα και στο εξωτερικό γνωρίζουμε πώς να έρθουμε
σε επαφή με την πρεσβεία μας. Κάνουμε
καλή έρευνα πριν αποφασίσουμε να συμμετέχουμε σε εθελοντική εργασία. Επιλέγουμε πράκτορες που ακολουθούν περιβαλλοντικές πρακτικές.

9. Δείχνουμε σεβασμό. Ακολουθούμε τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και προστατεύουμε τα παιδιά από την εκμετάλλευση. Αποφεύγουμε να δίνουμε χρήματα σε ανήλικους επαίτες, αλλά υποστηρίζουμε κοινωνικά έργα της περιοχής. Διατηρούμε αναλλοίωτα τα μνημεία που επισκεπτόμαστε. 

10. Επιλέγουμε πιστοποίηση. Αναζητούμε προορισμούς και επιχειρήσεις που έχουν βραβευτεί με κάποιο οικολογικό σήμα ποιότητας. Οι βραβευμένες επιχειρήσεις προβάλλουν πάντα την πιστοποίησή τους, ενώ οι περισσότερες ταξιδιωτικές ιστοσελίδες συμπεριλαμβάνουν πλέον τα οικολογικά σήματα στα εργαλεία αναζήτησης προορισμού. Ελέγχουμε παράλληλα αν οι πρακτικές που δηλώνονται όντως εφαρμόζονται και αν τα σχετικά κριτήρια τηρούνται επακριβώς. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε προβλήματα, επιβάλλεται να τα αναφέρουμε στον οργανισμό πιστοποίησης, για να κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες.

…ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗ 
Η λειτουργία ενός καταλύματος με φιλικές προς το περιβάλλον προδιαγραφές συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους για την τουριστική μονάδα, αλλά και ενισχύει το προφίλ της στην παγκόσμια κοινότητα των ταξιδιωτών.

1.Αναγνωρίστε, πριν από την ανάληψη οποιωνδήποτε αειφορικών δράσεων,  τα περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή σας και κάντε τον σχεδιασμό τους βάζοντας προτεραιότητες και στοχεύοντας σε συγκεκριμένες ανάγκες. Για παράδειγμα, ενημερώστε τους επισκέπτες σας αν η περιοχή αντιμετωπίζει θέμα λειψυδρίας, ώστε να γίνεται λογική κατανάλωση νερού.

 2.Αρνηθείτε οποιαδήποτε δραστηριότητα επιβαρύνει το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα την επέκταση της τουριστικής επιχείρησης, στην περίπτωση που αυτή θα αλλοιώσει τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του οικισμού/της γειτονιάς, κ.λπ.

 3.Αλλάξτε τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας με σύγχρονα συστήματα που κάνουν οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας. Όπως για παράδειγμα με τη χρήση συστημάτων αυτοματισμού, τα οποία κλείνουν την ψύξη-θερμάνση ή/και την παροχή ρεύματος μόλις ο επισκέπτης βγει από το δωμάτιο του, είτε με τη χρήση αισθητήρων είτε με την κάρτα εισόδου.

 4.Προτιμήστε προϊόντα που ενισχύουν την τοπική κοινωνία και είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Λόγου χάρη, τα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες χημικών για τις ανάγκες καθαρισμού, ενώ μπορούν να τα αντικαταστήσουν με οικολογικά καθαριστικά, που παράγονται τοπικά. Με αυτή την επιλογή μειώνετε και τις μεγάλων αποστάσεων μεταφορές, περιορίζοντας τις εκπομπές CO2.
 
5.Αντικαταστήστε τα προϊόντα της επιχείρησής σας που πετιούνται με άλλα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, όπως για παράδειγμα υφασμάτινες τσάντες αντί για πλαστικές ή χρησιμοποιώντας στο μπάνιο ντισπένσερ που ξαναγεμίζονται με σαπούνι. Επιπλέον, επιλέγετε όπου είναι δυνατό ανακυκλωμένες συσκευασίες προϊόντων.
   
6.Ανακυκλώστε όσο περισσότερο  μπορείτε (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο)και εμπλέξτε και τους επισκέπτες σας σε αυτή τη διαδικασία. Τα οργανικά υπολείμματα (φλούδες, φύλλα, κ.ά.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων (κομπόστ).

 7.Σχεδιάστε τη διαχείριση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας με στόχο τη μείωση του κόστους και την ανάπτυξη φιλικής προς το περιβάλλον εταιρικής φιλοσοφίας. Xαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ορθή διαχείριση των εισερχόμενων πρώτων υλών του εστιατορίου, έτσι ώστε να επαρκούν αλλά να μην περισσεύουν.

 8.Καταρτίστε το προσωπικό της επιχείρησής σας ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να γίνει φορέας φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να ενημερώνει τους πελάτες για τη σωστή διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων. Η υπηρεσία καθαρισμού δωματίων μπορεί για παράδειγμα να προτρέπει τους πελάτες του ξενοοδχείου να αφήνει στο πάτωμα μόνο τις πετσέτες που πραγματικά χρειάζονται αλλαγή, ώστε να μη χρησιμοποιείται άσκοπα το πλυντήριο – ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που αρκετές περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση και το νερό.

 9.Ανταμείψτε την προσπάθεια βιωσιμότητας της επιχείρησής σας, επιβραβεύοντας τις ομάδες -π.χ. εργαζομένων, συνεργατών, κ.λπ.-, οι οποίες κατόρθωσαν να πετύχουν τους στόχους που έχετε θέσει. Για παράδειγμα, αν η ομάδα φροντίδας των εξωτερικών χώρων μείωσε την κατανάλωση νερού, προσαρμόζοντας το πρόγραμμα ποτίσματος ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Ο στόχος της επιβράβευσης –με τη μορφή bonus ή άλλου επάθλου– αναπτύσσει υγιή ανταγωνισμό ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.

 10.Ενθαρρύνετε τους επισκέπτες σας να υιοθετήσουν τις ίδιες πρακτικές στην καθημερινότητά τους, αποδεικνύοντας μέσα από την εμπειρία της επίσκεψής τους εκεί ότι οι πρακτικές αυτές είναι λειτουργικές, ηθικά σωστές, οικονομικές, κ.λπ. Προτρέψτε τους δίνοντας οι ίδιοι το παράδειγμα, π.χ. καταναλώνοντας κυρίως τοπικά προϊόντα.


ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ

Ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την Ελλάδα εφαρμόζουν βιώσιμες λύσεις και εντάσσουν το περιβάλλον στην ατζέντα τους.

afieroma-i-aeiforia-dinei-axia4

Aldemar Resorts
Στο Πρόγραμμα Εταιρικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας του ομίλου Aldemar περιλαμβάνονται τράπεζα αίματος για τους εργαζομένους, υποστήριξη σε ευπαθείς ομάδες, κ.ά. Οι «πράσινες» τεχνολογίες που υιοθετούνται είναι ηλιακά πεδία, υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας, μελέτες παθητικής ελαχιστοποίησης των θερμικών απωλειών των κτιρίων και σύστημα διαχείρισης ενέργειας (BMS). Εφαρμόζονται επίσης συστήματα Αειφορίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, όπως τα Travelife, ISO14001, Green Key,  ενώ υποστηρίζονται ενεργά περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως οι Μεσόγειος SOS, WWF Ελλάς, Αρκτούρος, Clean Up the Med. Οι παραλίες όπου βρίσκονται τα resorts του ομίλου βραβεύονται τα τελευταία χρόνια με Γαλάζια Σημαία.
www.aldemar-resorts.gr

Costa Navarinο
Πολυβραβευμένη για τις πρακτικές της, με κορυφαία διάκριση την ανάδειξή της σε κορυφαίο αειφόρο προορισμό στον κόσμο από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού, το 2014, ανάμεσα σε υποψηφιότητες από 56 χώρες, εξέδωσε πρόσφατα τον πρώτο της απολογισμό βιωσιμότητας για το έτος 2015, σύμφωνα με τα πρότυπα του Global Reporting Initiative. Ακολουθώντας ένα υποδειγματικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, η Costa Navarino υιοθετεί δράσεις όπως η ίδρυση του ερευνητικού κέντρου για την κλιματική αλλαγή NEO και η υλοποίηση προγραμμάτων για την προστασία απειλούμενων ειδών, ενώ μεταξύ άλλων χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμες πηγές νερού για την άρδευση, διαθέτει το μεγαλύτερο γεωθερμικό σύστημα στην Ευρώπη και στηρίζει έμπρακτα την τοπική κοινωνία. www.costanavarino.com

Creta Maris Beach Resort
Στο πρόγραμμα Αειφορίας του Creta Maris Beach Resort, στη Χερσόνησο Κρήτης, περιλαμβάνονται πιάτα τοπικής κουζίνας, ιδιόκτητες εκτάσεις καλλιεργούμενες με βιολογικές μεθόδους, κ.ά. Οι δράσεις στοχεύουν στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών εργασίας, την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών φιλοξενίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη λειτουργία του ξενοδοχείου.
www.maris.gr

Electra Metropolis
Το Electra Metropolis στο κέντρο της Αθήνας είναι το πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα με πιστοποίηση LEED for New Construction & Major Renovation. Με τις παρεμβάσεις που έγιναν –π.χ. ανάκτηση θερμότητας από τον κλιματισμό για τα ζεστά νερά χρήσης, χρήση λαμπτήρων LED κ.ά.– καταγράφονται μεταξύ άλλων εξοικονόμηση ενέργειας 24% και σημαντική μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού. Για τις εργασίες χρησιμοποιήθηκαν φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, πολλά από τα οποία παρήχθησαν ή εξορύχθηκαν στην Ελλάδα.
www.electrahotels.gr

Grecotel
Ο ομίλος Grecotel υποστηρίζει και προωθεί οικολογικές δραστηριότητες εντός και εκτός των ξενοδοχείων, όπως βιολογική καλλιέργεια οπωροκηπευτικών (π.χ. φάρμα Agreco στο Ρέθυμνο Κρήτης), ορθολογική διαχείριση των λυμάτων, εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων και απειλούμενων φυτών και ζώων (π.χ. Caretta caretta) κ.ά.
www.grecotel.com

Porto Carras Grand Resort
Μεταξύ άλλων διαθέτει εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων για την άρδευση του γηπέδου γκολφ και του μεγαλύτερου μέρους των κήπων, μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγής πόσιμου νερού και βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις, ενώ γίνεται συστηματικά ανακύκλωση και έλεγχος ποιότητας προϊόντων. Οι παραλίες και η μαρίνα βραβεύονται κάθε χρόνο με Γαλάζια Σημαία.
www.portocarras.com

Socrates Organic Village
Στα δύο αγροτουριστικά καταλύματα στο Κρυονέρι και στην Αγριλιά Μεσολογγίου, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, γίνεται χρήση ενεργειακών τζακιών, τα απορρίμματα ανακυκλώνονται, τα οργανικά υπολείμματα κομποστοποιούνται και τα τρόφιμα προέρχονται από τοπικές βιολογικές πρώτες ύλες.
www.socratesorganicvillage.gr, organic-village.gr