ΤΑΞΙΔΙΑ

Το Νότιο Αιγαίο σαρώνει τις τουριστικές εισπράξεις

Το Νότιο Αιγαίο σαρώνει τις τουριστικές εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρας για το 2016 άγγιξαν τα 12,75 δισ. ευρώ.

Έπειτα από έρευνα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για το ποιες είναι οι τουριστικές περιοχές της χώρας που συγκέντρωσαν τον κύριο όγκο εισπράξεων, ανακοινώθηκε ότι το 85% του συνόλου των εσόδων πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες: στο Νότιο Αιγαίο (3,14 δισ. ευρώ), στην Κρήτη (3,1 δισ. ευρώ), στην Αττική (1,73 δισ. ευρώ), στην Κεντρική Μακεδονία (1,69 δισ. ευρώ) και στα Ιόνια νησιά (1,5 δισ. ευρώ), ενώ όλες οι υπόλοιπες περιφέρειες (Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Βόρειας Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας) συγκέντρωσαν συνολικά 1,6 δισ. ευρώ.

Η υψηλότερη μέση δαπάνη ανά επισκέπτη σημειώθηκε στην Κρήτη με 682 ευρώ.