ΤΑΞΙΔΙΑ

Nέα πρωτοβουλία στον τομέα της υγείας

shutterstock_699843571

Στη σύσταση συνεργατικού δικτύου ιατρικού τουρισμού με το όνομα Athena προχώρησαν πάροχοι υγείας με στόχο την εδραίωση της Αττικής ως προορισμού ιατρικού τουρισμού.

Στο πλαίσιο του Athena, θα προωθηθούν συνεργασίες με ασφαλιστικούς οργανισμούς, μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού και πιστοποιημένους tour operators, προκειμένου να διασφαλιστεί η ροή διεθνών ασθενών προς τα μέλη του δικτύου.

Οι τομείς που σε πρώτη φάση έχουν ενταχθεί είναι η οδοντιατρική, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η οφθαλμολογία και η κοσμητική ιατρική.

Για πληροφορίες, τηλ. 210-5133888.