ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αγορά αυτοκινήτου ή έξυπνη χρονομίσθωση

agora-aytokinitoy-i-exypni-chronomisthosi-2305530

Η γενικότερη αντίληψη που επικρατεί είναι πως η χρονομίσθωση επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων αφορά μόνο τις μεγάλες εταιρείες και επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, αφού τα οφέλη του leasing μπορούν να τα απολαμβάνουν και μικρότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες, μέχρι και ο ιδιώτης. Με άλλα λόγια, το leasing είναι ένας εναλλακτικός τρόπος απόκτησης αυτοκινήτου και ουσιαστικά, αντί κάποιος να το αγοράσει, το νοικιάζει, συνήθως από ένα έως και έξι χρόνια. Το μεγάλο πλεονέκτημα του leasing προκύπτει μέσα από τις απετριόριστες δυνατότητες που υπάρχουν και τους διάφορους συνδυασμούς για να καλύψουν οποιαδήποτε μεταφορική ανάγκη. Προσφέρεται η επιλογή σύγχρονων αυτοκινήτων για βέλτιστη οικονομία χρήσης και απόλυτα ασφαλείς διαδρομές. Παράλληλα, η χρονομίσθωση επιμερίζει το κοστολόγιο μιας επιχείρησης και διατηρεί ένα μεγάλο μέρος της ρευστότητάς της, αποφεύγοντας το κόστος συντήρησης του αυτοκινήτου ή σχετικά απρογραμμάτιστα κόστη επισκευών. Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα του leasing έχει να κάνει με τη διατήρηση του κεφαλαίου σε σχέση με την αγορά ενός αυτοκινήτου, καθώς σε βάθος χρόνου υπάρχει σταδιακή μείωση της μεταπωλητικής αξίας και ανάλογα με τη χρήση και την κατάστασή του. Παράλληλα, το leasing βελτιώνει την απόδοση μιας εταιρείας, αφού ο χρήστης δεν χρειάζεται να ασχολείται με το όχημά του και να χάνει χρόνο, αλλά να εστιάζει στην επιχειρηματική του δραστηριότητα. Πρακτικά, το μόνο που ενδιαφέρει τον χρήστη ενός αυτοκινήτου μέσω leasing είναι μόνο το καύσιμο που θα βάζει. Αναλυτικότερα, σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται πολύ πιο συμφέρουσα η χρονομίσθωση παρά η αγορά ενός νέου αυτοκινήτου. Η ιδιοκτησία ενός αυτοκινήτου έχει αναμφίβολα τα δικά της πλεονεκτήματα, όπως είναι η αίσθηση της κατοχής για όσο διάστημα το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης του. Επιπροσθέτως, υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα ανάλογα με την κατάσταση της κάθε επιχείρησης ή του φορολογουμένου. Ακόμα, η κατοχή ενός αυτοκινήτου συνεπάγεται διάφορες επιβαρύνσεις, όπως είναι η ασφάλιση, τα τέλη κυκλοφορίας, μια τυχόν φορολογική επιβάρυνση, έξοδα ζημιών, συντήρηση μηχανικών μερών, αλλαγή ελαστικών, δίχως να υπολογίζεται π.χ. μια απρόβλεπτη μηχανική βλάβη.

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΑΤΟΥ

Το leasing προσφέρει μια μεγάλη διευκόλυνση: το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να εκταμιεύσει κανείς ένα σημαντικό κεφάλαιο, αλλά να το κατανείμει ανάλογα με τις ανάγκες του σε ένα σταθερό δοσολόγιο και να προγραμματίσει το σχετικό εξοδολόγιο (π.χ. έξοδα συντήρησης) σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες. Παράλληλα καλύπτει όλες τις παραπάνω επιβαρύνσεις, προσφέροντας επιπλέον αυτοκίνητο αντικατάστασης, σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, και οδική βοήθεια. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα. Βέβαια, υπάρχει και η άποψη που λέει πως όλα αυτά που ακούγονται σαν επιβαρύνσεις στην περίπτωση του ιδιοκτήτη συμπεριλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα. Γι’ αυτό, η επιλογή leasing απαιτεί στοχευμένους υπολογισμούς και προβλέψεις κόστους, ακόμα και με τη βοήθεια του λογιστικού σας γραφείου ή του λογιστή σας (στην περίπτωση ιδιώτη). Κάτι πολύ σημαντικό είναι πως η ιδιοκτησία ενός αυτοκινήτου βρίσκει τον κάτοχό του υπεύθυνο για ό,τι συμβεί. Ειδικά μετά το πέρας της εγγύησης, το κόστος μιας πιθανής επισκευής επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη. Επίσης, στην περίπτωση χρηματοδότησης, θα πρέπει να συνυπολογιστεί το ρίσκο για τις πιθανές διακυμάνσεις στα επιτόκια, τις περιπτώσεις ατυχημάτων και τη συνεχή πτώση της αξίας του αυτοκινήτου. Τις παραπάνω «σκοτούρες» καλύπτει το leasing, υπολογίζοντας από την αρχή τη μεταπωλητική αξία του οχήματος, με ένα σταθερό μίσθωμα και την κάλυψη των επισκευών. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες leasing σας προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες, που όχι μόνο καλύπτουν τις ανάγκες σας, αλλά και σας δίνουν την ευκαιρία να εστιάσετε στην επιχείρησή σας και να την εξελίξετε. Για παράδειγμα, η αγορά ενός αυτοκινήτου δεν είναι εύκολη, αφού απαιτεί έρευνα αγοράς, τρόπους χρηματοδότησης, επιλογή αντιπροσώπου, δέσμευση σέρβις, κόστος συντήρησης κ.ά. Με τη χρονομίσθωση, η ζωή σας μπορεί να γίνει πιο εύκολη, αφού οι εταιρείες leasing αναλαμβάνουν όλες αυτές τις διαδικασίες και υποχρεώσεις, εξοικονομώντας προσωπικό ή επαγγελματικό χρόνο. Η χρονομίσθωση ορίζεται από τη διάρκεια του συμβολαίου και, όπως γίνεται αντιληπτό, όσο πιο μικρή διάρκεια έχει, τόσο υψηλότερο είναι το μηνιαίο μίσθωμα. Αντίθετα, ένα συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας μπορεί να αποφέρει μια οικονομικότερη συμφωνία με την εταιρεία leasing που παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης, εξαγοράς ή επιστροφής του αυτοκινήτου μετά τη λήξη του συμβολαίου. Το leasing αφορά και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, αλλά σε αυτή την περίπτωση η κατάσταση περιπλέκεται φορολογικά λόγω της ηλικίας του οχήματος, που θέτει και σχετικούς περιορισμούς (π.χ. μετά τη λήξη του συμβολαίου, είναι υποχρεωτική η εξαγορά του αυτοκινήτου).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η χρήση ενός οχήματος μέσω leasing επιβαρύνει τον οδηγό του φορολογικά, και γι’ αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η λιανική τιμή προ φόρων. Με άλλα λόγια, όσο υψηλότερη είναι η λιανική τιμή προ φόρων, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο φόρος για τον χρήστη. Ανάλογα με την επαγγελματική χρήση, το ποσοστό που βεβαιώνεται ως επιπλέον εισόδημα έχει διαφορετικούς συντελεστές και επηρεάζεται άμεσα και από το ετήσιο εισόδημα. Μια μακροχρόνια δαπάνη μπορεί να περιορίσει τον φόρο εισοδήματος, καθώς μειώνει τα φορολογητέα κέρδη. Για τον επαγγελματία η μακροχρόνια μίσθωση και τα σχετικά τιμολόγια αποτελούν μια ορθολογική εταιρική δαπάνη, μειώνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες υπολογίζονται επί των καθαρών κερδών, προσαυξημένων μάλιστα με τις ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους.

 
Αν συγκριθεί η αγορά ενός αυτοκινήτου με δανειοδότηση με τη χρήση ενός αυτοκινήτου με μακροχρόνια μίσθωση και ίδια δεδομένα, τότε προκύπτει ότι το μηνιαίο μίσθωμα είναι πολύ χαμηλότερο από το δοσολόγιο. Στο δάνειο συνήθως απαιτείται μια πολύ καλή προκαταβολή, όταν στο leasing το ποσό της αρχικής καταβολής εγγυήσεων μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερο. Το leasing προσφέρει την ευελιξία συχνότερης αντικατάστασης του αυτοκινήτου, δίχως να εγκλωβίζεται κάποιος μετά από μερικά χρόνια με ένα περιουσιακό στοιχείο για το οποίο έχει καταβάλει από την αρχή τους κρατικούς φόρους (όπως ΦΠΑ, ειδικό τέλος ταξινόμησης, φόρος πολυτελείας· στο leasing καταβάλλονται σταδιακά) και που έχει απολέσει σημαντικά την αξία του ως πρόσθετο οικονομικό βαρίδι. Έτσι, η χρονομίσθωση είναι ιδανική και για όποιον απολαμβάνει την οδήγηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου κάθε τριετία με πενταετία και πάντα ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Μπορεί να επιλέξει το μοντέλο, την έκδοση κινητήρα, τον τύπο καυσίμου, το χρώμα, τον εξοπλισμό, τις πιο προηγμένες τεχνολογίες από γενιά σε γενιά οχημάτων. Επιπροσθέτως, το leasing απαλλάσσει από διάφορα ρίσκα, όπως είναι αυτό της καταστροφής, της κλοπής και άλλων διαδικαστικών θεμάτων. Και ενώ η αγορά ενός οχήματος έχει ως μειονεκτήματα την υψηλότερη αρχική δαπάνη/μηνιαίες δόσεις και τη μείωση του οικονομικού αποθεματικού, στην περίπτωση της χρονομίσθωσης θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις επιβαρύνσεις που προκύπτουν από μια πιθανή πρόωρη λήξη συμβολαίου, στον λανθασμένο υπολογισμό μηνιαίου προϋπολογισμού, στις υπερβολικές φθορές των οχημάτων, στα όρια των συμφωνηθέντων ορίων διανυθέντων χιλιομέτρων κ.ά.
 
ΤΟ LEASING ΑΠΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
 
Το πρώτο που έχει να κάνει μια επιχείρηση ή ένας ιδιώτης είναι να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Με άλλα λόγια, να υπολογίσει και να προβλέψει το κόστος χρήσης και ρίσκου. Επίσης, μεγάλο ρόλο παίζει και η εξοικονόμηση χρόνου, μια και η χρονομίσθωση εξασφαλίζει ευελιξία και ξεγνοιασιά, προσπερνώντας την ευθύνη της ιδιοκτησίας. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές εταιρείες leasing (όπως η LeasePlan, η Avis, η ###) με εύκολη πλοήγηση, ώστε να επιλέξει ο χρήστης τον κατασκευαστή, το μοντέλο που επιθυμεί, τον μηνιαίο προϋπολογισμό που διαθέτει και στη συνέχεια τις διαθέσιμες εναλλακτικές. Αξίζει να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας για να ανακαλύψετε αν η χρονομίσθωση αυτοκινήτου είναι αυτό που ψάχνατε τόσο καιρό για αμέριμνες και πιο συμφέρουσες μετακινήσεις.