ΝΕΑ

Αφιέρωμα Αυτοκινήτου: Εταιρικές πωλήσεις & leasing

Στα νούμερα των πωλήσεων καταγράφεται αυτή τη στιγμή αύξηση 11,6% στις εταιρικές ταξινομήσεις στο 8μηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Αφιέρωμα Αυτοκινήτου: Εταιρικές πωλήσεις & leasing

Το 2021 είναι μια χρονιά σαφέστατης ανόδου στο ενδιαφέρον του κοινού για την απόκτηση ενός νέου και ασφαλούς αυτοκινήτου, λόγω της ανελαστικής ανάγκης που δημιουργήθηκε όχι μόνο από τα προηγούμενα χρόνια της οικονομικής κρίσης της χώρας μας, αλλά και από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας. Έτσι λοιπόν και παρότι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή την περίοδο στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία με την έλλειψη των ημιαγωγών (chips) έχει οδηγήσει σε μείωση της παρα – γωγής και καθυστέρηση παραδόσεων στους νέους τους ιδιοκτήτες, παρατηρείται στην αγορά αυτοκινήτου μεγάλη ζήτηση νέων οχημάτων εταιρικών και leasing, ώστε να καλυφθούν οι πολλαπλές ανάγκες των επιχειρήσεων και των στελεχών τους. Στα νούμερα των πωλήσεων καταγράφεται αυτή τη στιγμή αύξηση 11,6% στις εταιρικές ταξινομήσεις στο 8μηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, ωστόσο η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, υπάρχουν πολλές χιλιάδες νέα leasing και εταιρικά αυτοκίνητα που περιμένουν να παραδοθούν στους νέους τους ιδιοκτήτες τους επόμενους μήνες, στα – διακά και πάντα με βάση το περιορισμένο αυτή τη στιγμή χρονοδιάγραμμα παραγωγής των εργοστασίων, που επανα – λαμβάνουμε έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις παραδόσεων παγκοσμίως. Ποιοι όμως είναι οι λόγοι που έχουν οδηγήσει την επιλογή του leasing στο να αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της αγοράς αυτοκινήτου έστω και μέσα στην παγκόσμια πανδημία;

Leasing ίσον πολλαπλά πλεονεκτήματα

Το κύριο πλεονέκτημα του leasing είναι οι απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει σε αυτόν που θα το επιλέξει. Σε μια αγορά που ακόμα και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βρει λύσεις με τις παραδόσεις των νέων μοντέλων, το leasing συνεχίζει να ξεχωρίζει, έχοντας μεγάλη ευελιξία στην επιλογή μοντέλου, χαρακτηριστικών και εξοπλισμού του αυτοκινήτου, χωρίς να απαιτούνται συμβιβασμοί που τυ – χόν θα συνέβαιναν σε περίπτωση αγοράς του αυτοκινήτου. Φυσικά, με το leasing αποφεύγεται η μεγάλη δαπάνη που συνεπάγεται μια αγορά αυτοκινήτου, ενώ επίσης υπάρχει πλήρης απαλλαγή από δαπάνες χρήσης, τέλη κυκλοφορίας, μεικτή ασφάλεια, συντήρηση και αλλαγή ελαστικών, μιας και όλα αυτά περιλαμβάνονται στο μίσθωμα που πληρώνει ο εκμισθωτής κάθε μήνα. Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα του leasing αποτελεί το γεγονός ότι η απόκτηση του αυτοκι – νήτου γίνεται εύκολα και γρήγορα, χωρίς χρονοβόρες γρα – φειοκρατικές διαδικασίες, αφού αυτές πραγματοποιούνται από την εταιρεία leasing που θα αποκτηθεί το αυτοκίνητο.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να απολαύσει ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο κάθε λίγα χρόνια, το οποίο είναι σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο και κυρίως, ασφαλές γι’ αυτόν και την οικογένειά του. Επιπλέον αυτών, στο leasing περιλαμβάνεται ασφαλιστική κάλυψη (μεικτή) για οτιδήποτε συμβεί στο αυτοκίνητο για όλη την περίοδο μίσθωσης, ενώ στην περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος παρέχεται άμεσα αυτοκίνητο αντικατάστασης, επιτρέποντας στον οδηγό να συνεχίσει κανονικά τις μετακινήσεις του. Σημαντικό, τέλος, πλεονέκτημα του leasing αποτελεί και η σταθερότητα στο κόστος χρήσης του αυτοκινήτου, αφού ο χρήστης δεν ανησυχεί για έκτακτα περιστατικά, ατυχήματα, μηχανικές βλάβες κ.λπ., επιτρέποντάς του να προγραμματίζει καλύτερα τα έξοδά του.

«Τα φορολογικά οφέλη είναι σημαντικά για την επιχείρηση ή ακόμα και για τον χρήστη, ο οποίος μπορεί να απολαύσει μηδενική επιβάρυνση στο εισόδημά του εφόσον επιλέξει ένα αυτοκίνητο με πολύ χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές ρύπων».

Εκτός όμως από τον χρήστη, το leasing προ – σφέρει πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα σε μια επιχείρηση, μιας και της επιτρέπει την κατοχή εται – ρικών οχημάτων χωρίς ουσιαστικά μια πολυδάπανη διαχείριση του στόλου, ενώ παράλληλα, έναντι της αγοράς, δεν απαιτεί και την άμεση εκταμίευση ενός μεγάλου ποσού για την απόκτηση των εν λόγω αυ – τοκινήτων, δίνοντάς της έτσι τη δυνατότητα χρήσης του κεφαλαίου σε κάποια άλλη ανάγκη. Κατά τη σύναψη του συμβολαίου του leasing, υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες που κάθε επιχείρηση, επαγγελματίας ή ιδιώτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του. Αρχικά, παίζει μεγάλο ρόλο η εταιρεία με την οποία θα συνεργαστεί. Θα πρέπει να διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον χώρο του leasing, υψηλό τεχνικό επίπεδο των στελεχών της και τεχνο – γνωσία πάνω στο αντικείμενο, αλλά και να παρέχει γρήγορα και εύκολα υποστήριξη στον πελάτη κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Επίσης, πριν από την τελική επιλογή, θα πρέπει ο πελάτης-εκμισθωτής να κάνει μια σωστή έρευνα και να δει τις τιμές που ισχύουν στο leasing του αυτοκινήτου που τον ενδι – αφέρει ανά εταιρεία, ώστε τελικά να εξασφαλίσει το ύψος του μηνιαίου μισθώματος που πραγματικά τον συμφέρει. Τέλος, ο μισθωτής θα πρέπει να ενημερω – θεί πλήρως για τις παροχές και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν στο συμβόλαιό του, ώστε να μην υπάρξουν τυχόν «εκπλήξεις» κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Επιπλέον φορολογικά οφέλη για τον χρήστη και την επιχείρηση

Στη νέα εποχή του leasing στην Ελλάδα και της ανά – πτυξής του, τον ρόλο του έπαιξε ο εξορθολογισμός της φορολόγησης των χρηστών εταιρικών οχημάτων που ισχύει από το 2020 και ορίζει ότι ο υπολογισμός της αξίας παραχώρησης με βάση πάντα τη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος γίνεται κλι – μακωτά και όχι με βάση έναν και μόνο συντελεστή, όπως συνέβαινε πριν. Αυτό στην πράξη σημαίνει λιγότερη και πιο δίκαιη επιβάρυνση στο φορολογη – τέο εισόδημα του χρήστη. Ωφελημένοι βγαίνουν όσο λοιπόν κάνουν χρήση ενός αυτοκινήτου με ΛΤΠΦ έως 17.000 ευρώ, μιας και η αξία παραχώρησης για τον χρήστη και η επιβάρυνση στο φορολογητέο του εισόδημα είναι χαμηλή, ενώ ακόμα χαμηλότερη είναι η επιβάρυνσή του εάν επιλέξει ένα μικρό αυτοκίνητο με ΛΤΠΦ έως 14.000 ευρώ. Επιπλέον αυτού, δίνεται πλέον η δυνατότητα επι – λογής και ενός εταιρικού αυτοκινήτου, που εξασφα – λίζει ακόμα και πλήρη απαλλαγή στην επιβάρυνση του εισοδήματος του χρήστη, εφόσον το αυτοκίνητο αυτό έχει εκπομπές CO2 έως 50 γρ./χλμ. και ΛΤΠΦ έως 40.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουν στο προσκήνιο τα λεγόμενα «καθαρά» οχήματα και πιο συγκεκριμένα τα περισσότερα από τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς, καθώς και πολλά plug-in υβριδικά (φορτίζουν και από πρίζα), τα οποία έχουν και αυτά εκπομπές CO2 έως 50 γρ./χλμ. Φοροελαφρύνσεις υπάρχουν και για τις επιχει – ρήσεις που θα επιλέξουν ένα εταιρικό αυτοκίνητο με εκπομπές CO2 έως 50 γρ./χλμ. και ΛΤΠΦ που δεν ξεπερνά τις 40.000 ευρώ, αφού έχει θεσπιστεί πρόσθετη έκπτωση 30% της αξίας του οχήματος από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Επίσης, η ίδια έκπτωση ισχύει και για την αγορά, την εγκατάσταση και τη λειτουργία δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτι – σης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως πενήντα (50) g CO2/km. Με βάση όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοη – τό ότι έναν χρήστη εταιρικού οχήματος συμφέρει η αγορά ενός αυτοκινήτου χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών CO2 (με ΛΤΠΦ πάντα έως 40.000 ευρώ), αφού του δίνει τη δυνατότητα να αποφύγει εντελώς το «αγκάθι» της αύξησης του ετήσιου εισοδήματός του, που επιφέρει η χρήση ενός εταιρικού οχήματος με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ή υψηλότερων ρύ – πων και τιμής).

Αυτό το άρθρο έχει δημοσιευτεί στο Μεγάλο Αφιέρωμα Αυτοκινήτου στο ΚΑΠΑ της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ