ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μειωμένη κατανάλωση, λιγότερα απορρίμματα

Η κρίση και η οικονομική ύφεση οδηγούν σε σημαντική μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, δημιουργώντας νέα δεδομένα για το θέμα της συνολικής διαχείρισης των σκουπιδιών, αφού για πρώτη φορά ύστερα από πολλές δεκαετίες ανακόπτεται η τάση σημαντικής ανόδου της ποσότητας των αποβλήτων. Σύμφωνα με στοιχεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), του συνδέσμου που συναποτελούν οι Δήμοι και η Περιφέρεια Αττικής και έχει τη διαχείριση του ΧΥΤΑ στη Φυλή, το 2012 οδηγήθηκαν για επεξεργασία και τελική διάθεση 1.807.357,63 τόνοι απορριμμάτων, έναντι 1.957.403,85 το 2011 και 2.231.624,55 το 2010. Την επεξεργασία των στοιχείων έκανε η Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων κι αφορά βεβαίως τα αστικά στερεά απορρίμματα.

Βλέπουμε δηλαδή ότι το 2012 παρουσιάζεται μια σημαντική μείωση των απορριμμάτων κατά 19% σε σχέση με το 2010. Η μείωση αυτή αφορά τους 65 Δήμους της Αττικής, που αποστέλλουν τα σκουπίδια τους στη Φυλή, αλλά είναι ενδεικτική των τάσεων πανελλαδικά, καθώς περιλαμβάνονται δήμοι με πλουσιότερα ή φτωχότερα κοινωνικά στρώματα, βιομηχανικοί ή αμιγώς αστικοί, καθώς και μικρό ποσοστό με καλλιέργειες. Οι ποσότητες που υπολογίζονται για κάθε δήμο είναι το άθροισμα των σύμμεικτων σκουπιδιών που οδηγούνται στη Φυλή για επεξεργασία ή ταφή και των υπολειμμάτων από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, δηλαδή όσα κοινά σκουπίδια είχαν παρεισφρήσει μέσα στους μπλε κάδους και οδηγούνται για ταφή στον ΧΥΤΑ.

Ανά άτομο

Ανάλογη με τη μείωση της συνολικής ποσότητας των απορριμμάτων είναι και η μείωση της κατά κεφαλήν «παραγωγής» σκουπιδιών, αφού από 583,03 κιλά ανά άτομο που ήταν το 2010, έπεσε στα 511,39 κιλά το 2011 για να κατρακυλήσει στα 472,19 κιλά το 2012. Το 2013 όλα δείχνουν ότι θα υπάρχει νέα μείωση, αλλά δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία. Θα αναρωτηθεί κανείς: Δεν είναι θετικό που μειώνονται τα σκουπίδια; Ως ξεχωριστό στοιχείο είναι θετικό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν προήλθε από κάποια αύξηση της ανακύκλωσης ή από κάποια συνειδητή και οργανωμένη προσπάθεια μείωσης του όγκου των απορριμμάτων, αλλά αποτελεί συνέπεια της επέκτασης της φτώχειας και της μείωσης της κατανάλωσης. Μια μείωση που δεν έθιξε μόνο το περιττό αλλά και το αναγκαίο.

Αυτή η τάση αποτυπώνεται και στη συγκράτηση της ανόδου και στη συνέχεια της μείωσης των ανακτημένων μέσω ανακύκλωσης των μπλε κάδων υλικών. Συγκεκριμένα, το 2012 τα υπό ανάκτηση υλικά, σε πανελλαδικό αυτή τη φορά επίπεδο, έπεσαν στους 191 τόνους, έναντι 194 το 2011 και 195 το 2010. Η μικρή σχετικά αυτή μείωση των ανακυκλούμενων ποσοτήτων είναι πολύ σημαντική εάν υπολογίσουμε τη μεγάλη άνοδο που παρουσίαζαν τα προηγούμενα χρόνια: από 121 τόνους το 2008 σε 178 το 2009.

Παρατηρώντας την κατ’ άτομο δημιουργία απορριμμάτων στους δήμους της Αττικής, προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Κατ’ αρχάς, μεταξύ των δήμων όπου παράγονται πολλά σκουπίδια ανά κάτοικο είναι δήμοι στους οποίους διαμένουν άτομα υψηλών εισοδημάτων, με υψηλό ακόμα επίπεδο κατανάλωσης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Δήμος Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης με 691,34 κιλά ανά κάτοικο το έτος, Κηφισιάς 691,23 κιλά, Γλυφάδας 616,74, Φιλοθέης – Ψυχικού 609,18 κιλά. Μαζί με αυτούς τους δήμους των ευπόρων, μεγάλες ποσότητες κατ’ άτομο απορριμμάτων παρουσιάζουν και δήμοι με βιομηχανική, βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα (ακόμα και γεωργική) και στους οποίους πρέπει να πέφτουν απόβλητα αυτών των δραστηριοτήτων (που απαιτούν ειδική χρήση) στους κάδους των αστικών απορριμμάτων, όπως μας εξηγεί ο κ. Τάσος Κεφαλάς από την Πρωτοβουλία Συνεννόησης. Το πιο αποκαλυπτικό παράδειγμα είναι ο Δήμος Ασπροπύργου με 1.035,82 κιλά το έτος, που μάλλον δεν εκφράζει το επίπεδο κατανάλωσης των κατοίκων του. Το Κορωπί με 627,03 κιλά, η Φυλή με 643,3 κιλά, το Μαρκόπουλο με 810,25 κιλά πρέπει να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Χαμηλά στην παραγωγή απορριμμάτων είναι μεγάλοι αστικοί δήμοι, όπως το Γαλάτσι (323,27 κιλά ετήσια παραγωγή κατ’ άτομο), το Πέραμα (340,87 κιλά), Ζωγράφου (354,67 κιλά), η Πετρούπολη (358,49 κ.), ο Βύρωνας (359,56 κιλά) και η Ηλιούπολη (383,64 κ.). Και στην κατηγορία των δήμων με σχετικά μικρή παραγωγή απορριμμάτων δεν υπάρχει ένας μόνο λόγος που εξηγεί το φαινόμενο, αλλά σίγουρα η πτώση του βιοτικού επιπέδου και της κατανάλωσης των κατοίκων αποτελεί μια ουσιαστική πλευρά.