ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ηγέτης στην πρότυπη ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ηγέτης στην πρότυπη ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων

Τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της εταιρείας τηρούν τις προδιαγραφές καλών πρακτικών της κυκλικής οικονομίας, προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πρωταγωνιστεί στην κυκλική οικονομία, με πρότυπα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Οι εργασίες για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που μπορεί να επεξεργάζεται έως και 200.000 τόνους κάθε χρόνο, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ένα αντίστοιχο έργο, αυτό της Ηπείρου, βρίσκεται ήδη σε λειτουργία έχοντας ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και αναδειχθεί «Έργο Υποδομών του 2018».

Η εταιρεία χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες μηχανικής ανακύκλωσης, αναερόβιας χώνευσης και αερόβιας κομποστοποίησης από εταιρείες που είναι παγκόσμιοι ηγέτες στον τομέα τους. Παράλληλα, τα έργα που συνοδεύουν τις ΜΕΑ τηρούν όλες τις προδιαγραφές καλών πρακτικών της κυκλικής οικονομίας που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι αντιπυρικές ζώνες και τα αντιπλημμυρικά έργα προστατεύουν αποτελεσματικά το περιβάλλον, τόσο κατά τη διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων, όσο και από την εκδήλωση τυχόν ακραίων φυσικών φαινομένων.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ηγέτης στην πρότυπη ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων-1
Η εταιρεία χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες στη διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων.

Πρωταγωνιστεί στην κυκλική οικονομία

Τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Μειώνουν την ταφή των υγρών αποβλήτων έως και άνω του 55% και έχουν μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, αφού παράγουν από απορρίμματα όλη την πράσινη καθαρή ενέργεια για τη λειτουργία τους.

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων προβλέπει την ενεργειακή αξιοποίηση του υπολείμματος, ώστε να μειωθεί η ταφή υπολειμμάτων στο ελάχιστο. Βάσει βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, τα εναλλακτικά καύσιμα αξιοποιούνται στην ενεργοβόρο βιομηχανία αντί για ορυκτά καύσιμα.

Η πρόσφατη συμφωνία με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ για από κοινού διεκδίκηση ΣΔΙΤ απορριμμάτων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη είναι η πρώτη εφαρμογή της βέλτιστης αυτής πρακτικής στην Ελλάδα, που δημιουργεί ένα πανίσχυρο σχήμα και θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στην κυκλική οικονομία και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ηγέτης στην πρότυπη ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων-2

Μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ηγέτης στην παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας, είναι μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που κατέχει ηγετική θέση στους τομείς της ενέργειας, των βιώσιμων υποδομών, των παραχωρήσεων και της κυκλικής οικονομίας. Το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που προωθεί ή συμμετέχει ο Όμιλος υπολογίζεται σε άνω των 6,5 δισ. ευρώ, με δημιουργία 20.000 νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, ενώ το ανεκτέλεστό του ξεπερνά τα 4,5 δισ. ευρώ.