ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εγκριση 74,8 εκατ. ευρώ για βιολογικό καθαρισμό

Εγκριση 74,8 εκατ. ευρώ για βιολογικό καθαρισμό

Τη διάθεση 74,8 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την κατασκευή αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή του Κορωπίου ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το έργο, που έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται και θα παραδοθεί έως το τέλος του 2015, έχει συνολικό προϋπολογισμό 88 εκατ. ευρώ και αφορά την κατασκευή 98 χλμ. αγωγών στο Κορωπί και την Παιανία και του κεντρικού αγωγού προς τον βιολογικό καθαρισμό του Κορωπίου. Εκτιμάται ότι από τη λειτουργία του θα επωφεληθούν 55.000 πολίτες.

«Το έργο αυτό σηματοδοτεί την πρόοδο και τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ε.Ε.», σχολίασε ο επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, Johannes Hahn.

Το υπόλοιπο 25% των αγωγών αποχέτευσης θα κατασκευαστεί κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.