ΥΓΕΙΑ

Οι «πρωινοί» τύποι δεν κινδυνεύουν από ψυχικά νοσήματα

winkelmand
ksypnima

Αυτοί που ξυπνούν νωρίς το πρωί έχουν λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν σοβαρά ψυχικά προβλήματα, συγκριτικά με εκείνους που αρέσκονται να παραμένουν ξύπνιοι μέχρι αργά το βράδυ.

Μια γενετική μελέτη μεγάλης κλίμακας διαπίστωσε ότι αυτοί που είναι βιολογικώς προγραμματισμένοι ώστε να ξυπνούν νωρίς έχουν αυξημένες πιθανότητες να νιώθουν ευτυχισμένοι και διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν κατάθλιψη ή σχιζοφρένεια. Ταυτόχρονα, οι επιστήμονες που εκπόνησαν τη μελέτη, προειδοποιούν ότι οι νυχτερινοί τύποι κινδυνεύουν περισσότερο από ψυχιατρικά προβλήματα, καθώς χρειάζεται να καταπολεμήσουν το βιολογικό τους ρολόι, αφού σχολεία και εργασίες αρχίζουν νωρίς το πρωί.

Ο καθηγητής Μάικ Γουίντον, που συντόνισε την έρευνα στο πανεπιστήμιο του Εξετερ, τόνισε: «Η ύπαρξη πολλών συμμετεχόντων στη μελέτη μας σημαίνει ότι διαθέτουμε στα χέρια μας τις ισχυρότερες αποδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες οι νυχτερινοί τύποι κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν ψυχικά νοσήματα, όπως είναι η σχιζοφρένεια. Ωστόσο, πρέπει να εκπονηθούν και περαιτέρω μελέτες προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως αυτή τη σχέση».

Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα γενετικά δεδομένα 250.000 συμμετεχόντων στην ιδιωτική εταιρεία γενετικών μελετών 23andMe, όπως εξάλλου και 450.000 ανθρώπων που συμμετείχαν στη μελέτη της Uk Biobank. Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να δηλώσουν κατά πόσον ήταν «πρωινοί τύποι» ή «νυχτερινοί». Στη συνέχεια το γονιδίωμά τους αναλύθηκε, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν κάποια γονίδια τα οποία ήταν κοινά και φαίνονται να επηρεάζουν τα πρότυπα ύπνου.

Η πρόσφατη έρευνα αυξάνει τον αριθμό των περιοχών του γονιδιώματος, που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν το κατά πόσον κάποιος θα ξυπνάει νωρίς το πρωί, από 24 σε 351. Οπως τόνισε ο καθηγητής Γουίντον, «η μελέτη απομονώνει έναν σημαντικό αριθμό γονιδίων, τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν λεπτομερώς, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικά βιολογικά ρολόγια».

Στη συνέχεια οι ερευνητές συνέκριναν τα γενετικά δεδομένα που είχαν συγκεντρώσει με δεδομένα από τους καταγραφείς δραστηριότητας από 85.000 συμμετέχοντες στην έρευνα της UK Biobank. Αυτό υπέδειξε τις γενετικές μεταβλητές που αναγνώρισαν οι ερευνητές και που μπορούν να μεταβάλλουν τον χρόνο της φυσικής έγερσης κατά 25 λεπτά, αλλάζοντας, παραδείγματος χάρη, τον χρόνο της έγερσης από τις επτά το πρωί στις επτά και είκοσι πέντε. Τα γονίδια που αναγνωρίστηκαν επηρεάζουν το πότε κοιμάται και το πότε ξυπνά κανείς, αλλά όχι την ποιότητα ή τη διάρκεια του ύπνου.

Η διασύνδεση του βιολογικού ρολογιού και της σχιζοφρένειας ήταν εξαιρετικά προφανής, καθώς τα «νυχτοπούλια» είχαν κατά 10% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν την πάθηση. Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι αυτοί που ξυπνούν νωρίς κινδυνεύουν λιγότερο από κατάθλιψη, ενώ αναφέρουν ότι είναι περισσότερο ευτυχισμένοι.