ΥΓΕΙΑ

Ομάδα ειδικών γιατρών της Ε.Ε. για την Covid-19

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ομάδα εργασίας ανήκει και ο Έλληνας Ειδικός Ιατρός της Εργασίας, ιατρός δημόσιας υγιεινής, Δρ. Θεόδωρος Μπάζας.

Ομάδα ειδικών γιατρών της Ε.Ε. για την Covid-19

Με σκοπό την εκπόνηση πρότασης για «ευρωπαϊκή πολιτική κατά του κορωνοϊού», στις 21 Ιουνίου 2021, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα εργασίας για την Covid-19 από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικών Ιατρών (UEMS).

Στόχος είναι το κείμενο να φανεί χρήσιμο στον έλεγχο τόσο της τρέχουσας όσο και άλλων, μελλοντικών πανδημιών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ομάδα εργασίας ανήκει και ο Έλληνας Ειδικός Ιατρός της Εργασίας, ιατρός δημόσιας υγιεινής, Δρ. Θεόδωρος Μπάζας, ο οποίος είναι επίσης ανώτερο Μέλος της Σχολής Ιατρικής της Εργασίας του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών του Λονδίνου και πρώην μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Ιατρική και την Υγιεινή της Εργασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.