ΥΓΕΙΑ

Kαινοτομία στην αντιμετώπιση της ψωρίασης

Τα τελευταία νέα από το μέτωπο της θεραπείας της ψωρίασης και τα ενθαρρυντικά ευρήματα των μελετών για την αποτελεσματικότητα των καινούργιων φαρμάκων.

Kαινοτομία στην αντιμετώπιση της ψωρίασης

Στην Ελλάδα περίπου διακόσιες πενήντα χιλιάδες άνθρωποι πάσχουν από ψωρίαση. Τους τελευταίους μήνες έχουμε στη διάθεσή μας νέες, καινοτόμες θεραπείες, οι οποίες στοχεύουν την IL-23, μια κυτταροκίνη που παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της ψωρίασης. Το Risakinzumab και το Guselkumab ενδείκνυνται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.

Ειδικότερα, το Rizakinzumab έλαβε την έγκριση τον Απρίλιο του 2019 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η έγκρισή του βασίστηκε στα αποτελέσματα των τεσσάρων πιλοτικών μελετών, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000 ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση. Και στις τέσσερις μελέτες, οι ασθενείς που έλαβαν το Risankizumab πέτυχαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κάθαρσης των ψωριασικών βλαβών σε σχέση με τους βιολογικούς παράγοντες με τους οποίους συγκρίθηκε. Κατά μέσο όρο περισσότεροι από 6 στους 10 ασθενείς πέτυχαν πλήρη κάθαρση των ψωριασικών τους βλαβών. Μάλιστα, η αποτελεσματικότητά του δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη βαρύτητα της νόσου, το σωματικό βάρος, την προηγούμενη έκθεση ή όχι σε βιολογικό παράγοντα. 

Όταν αυτή η αποτελεσματικότητα συνδυάζεται με ένα απλό και βολικό δοσολογικό σχήμα, μόλις τέσσερις δόσεις τον χρόνο, και ένα ισορροπημένο προφίλ ασφάλειας, χωρίς την εμφάνιση σημάτων για σοβαρές λοιμώξεις, μας επιτρέπει να μιλάμε για μία ακόμη ασφαλή και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή στη φαρέτρα μας.

Αλέξανδρος Στρατηγός, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος
Καθηγητής, Διευθυντής Α’ Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», Αθήνα.