ΥΓΕΙΑ

FDA: Ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη μείωση του καπνίσματος

FDA: Ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη μείωση του καπνίσματος

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ρυθμιστικού πλαισίου για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας με την περαιτέρω αποθάρρυνση των μη καπνιστών να καπνίσουν τσιγάρα, αλλά παράλληλα και τη διασφάλιση ότι οι ενήλικες καπνιστές θα έχουν πρόσβαση σε λιγότερο επικίνδυνες εναλλακτικές αντί των τσιγάρων ανακοίνωσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ. Το σχέδιο του FDA που φέρει τον τίτλο: «Ολοκληρωμένο σχέδιο ρυθμιστικού πλαισίου για την μεταστροφή της πορείας των ασθενειών και των θανάτων που σχετίζονται με τον καπνό – A comprehensive regulatory plan to shift trajectory of tobacco-related disease and deaths» αποσκοπεί να εφαρμόσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα βασίζεται στη στάθμιση του κινδύνου, αυξάνοντας τους περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις πλέον επικίνδυνες μορφές παροχής νικοτίνης (τσιγάρα) και επιτρέποντας  «μεγαλύτερη ευελιξία» σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που δεν καίγονται. Ο FDA διασαφηνίζει με την ανακοίνωσή του  ότι αμφότερες οι εν λόγω παράμετροι είναι σημαντικές και πρέπει να εφαρμοστούν ταυτόχρονα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούν τη δημόσια υγεία. Ο FDA καθιστά σαφές ότι η νικοτίνη, αν και εξαιρετικά εθιστική, είναι περισσότερο επιβλαβής όταν προσλαμβάνεται «μέσω καιόμενων τσιγάρων». 

Η ανακοίνωση του FDA περιλαμβάνει πολλά ακόμα ενδιαφέροντα  στοιχεία, τα οποία αποτελούν στην ουσία την πλέον σύγχρονη και ολιστική προσέγγιση στο μεγάλο πρόβλημα του καπνίσματος και της ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας. Για παράδειγμα: Ο FDA θα εξετάσει τον ρόλο που διαδραματίζει η χρήση αρωμάτων/γεύσεων στα προϊόντα καπνού (συμπεριλαμβανομένης της μενθόλης) στην προσέλκυση των νέων στο κάπνισμα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να βοηθήσουν ορισμένους καπνιστές ώστε να στραφούν σε δυνητικά λιγότερο επιβλαβείς εναλλακτικές μορφές παροχής νικοτίνης. Επίσης, ο Οργανισμός αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της καινοτομίας και της ανάπτυξης λιγότερο επικίνδυνων εναλλακτικών αντί των τσιγάρων, καθώς τη σπουδαιότητα του νέου ρυθμιστικού πλαισίου, που σχεδιάζει, για την υποστήριξη της καινοτομίας.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο του FDA, Scott Gottlieb: «Η εξέταση των τρόπων μείωσης των επιπέδων νικοτίνης στα τσιγάρα, ώστε η νικοτίνη να είναι ελάχιστη ή μη εθιστική, με την παράλληλη μη τροποποίηση της περιεκτικότητας των μη καιόμενων προϊόντων σε νικοτίνη, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της νέας και πιο ολοκληρωμένης προσέγγισής μας για τον αποτελεσματικό ρυθμιστικό έλεγχο του καπνού.» Σύμφωνα με τα παραπάνω, μέρος των καθηκόντων του Κέντρου Προϊόντων Καπνού (CTP) του FDA στο άμεσο μέλλον θα είναι η αναθεώρηση ορισμένων πτυχών της εφαρμογής της τελικής ρύθμισης λαμβάνοντας υπόψη την ενίσχυση της καινοτομίας η οποία θα μπορούσε πραγματικά να κάνει τη διαφορά στη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, ο FDA παρέτεινε την περίοδο εντός της οποίας οι κατασκευαστές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον FDA για αναθεώρηση των προϊόντων που διατίθενται ήδη στην αγορά σε μια προσπάθεια να ενθαρρυνθούν οι καινοτομίες που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν καθοριστικά στη δημόσια υγεία.

Σημειώνεται ότι ήδη από το 2010 ο FDA έχει υιοθετήσει ένα πρώτο ρυθμιστικό πλαίσιο, που διαφοροποιεί τα παραδοσιακά καπνικά προϊόντα από τα προϊόντα μειωμένου κινδύνου. Σύμφωνα με αυτή, την ήδη ισχύουσα, νομοθεσία έχει δημιουργηθεί μία νέα κατηγορία προϊόντων νικοτίνης, τα modified risk tobacco products ή καπνικά προϊόντα μειωμένου κινδύνου, τα οποία – εφόσον η μείωση της βλάβης σε σχέση με τα τσιγάρα αποδεικνύεται από επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα- μπορούν να κυκλοφορήσουν στην αγορά με τα σχετικά μηνύματα περί μείωσης της βλάβης προς τους καπνιστές.