ΥΓΕΙΑ

Σημαντική πρόοδος την τελευταία τριετία για την Μονάδα Μαστού του ΠΓΝΠ

Σημαντική πρόοδος την τελευταία τριετία για την Μονάδα Μαστού του ΠΓΝΠ

Σημαντική πρόοδο έχει σημειώσει την τελευταία τριετία η λειτουργία της Μονάδας Μαστού του ΠΓΝΠ, εκσυγχρονίζοντας πολλές από τις λειτουργίες του, αναφέρει σε επιστολή της προς εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο και βοηθό περιφερειάρχη σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αντώνιο Χαροκόποη, η υπεύθυνη της μονάδας, επίκουρη καθηγήτρια Γενικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Μαστού, κ. Μαρία – Ιωάννα Αργέντου, η οποία και απαριθμεί τις διάφορες πολύπλευρες καινοτομίες της. Ο εκσυγχρονισμός της νοσοκομειακής μονάδας αντανακλάται σε πολλούς τομείς, καθώς η λειτουργία της βασίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (χειρουργοί, ακτινολόγοι, παθολογοανατόμοι, πυρηνικοί ιατροί, ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές, πλαστικοί χειρουργοί, ψυχίατροι, ακτινοφυσικοί και φυσικοθεραπευτές συνεργάζονται με τη μονάδα).

Όπως αναφέρει, η κ. Αργέντου, με τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία τρία χρόνια στη μονάδα, η τελευταία λειτουργεί πλέον με βάση τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις ασθενείς.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κ. Αργέντου, τα τελευταία τρία χρόνια εκσυγχρονίστηκε η λειτουργία των απεινονιστικών μεθόδων, μέσω της βαθμονόμησης (calibration) του υφιστάμενου μαστογράφου, της έναρξης εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών απεικόνισης (spot- compression και magnification ύποπτων βλαβών), της τοποθέτησης οδηγού σύρματος σε μη ψηλαφητές βλάβες με τη χρήση ψηφιακής τομοσύνθεσης και της έναρξης ψηφιακής τομοσύνθεσης ως διαγνωστικής προσέγγισης.

Επίσης, η νοσοκομειακή μονάδα και αρκετές ασθενείς έχουν απαλλαχθεί από περιττές χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς έχει ξεκινήσει συστηματικά η λήψη βιοψιών μη ψηλαφητών βλαβών στερεοτακτικά, μέσω της έναρξης της λειτουργίας του μαμοτόμου. Η Μονάδα Μαστού συστηματικά χρησιμοποιεί τη βιοψία με κόπτουσα βελόνη τόσο σε ψηλαφητές όσο και σε μη ψηλαφητές βλάβες υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, εξασφαλίζοντας έτσι την ιστολογική ταυτοποίηση της ύποπτης βλάβης χωρίς τη διενέργεια εγχείρησης, ώστε να σχεδιαστεί προσεκτικά το θεραπευτικό πλάνο για κάθε ασθενή από τη διεπιστημονική ομάδα.

Όσον αφορά τη σταδιοποίηση της νόσου στη μασχάλη, στη μονάδα εφαρμόζεται συστηματικά σε συνεργασία με το Τμήμα της Πυρηνικής Ιατρικής η ανίχνευση του λεμφαδένα φρουρού μετά από τοπική διήθηση με ραδιενεργό τεχνήτιο μέσω τεχνητής συσκευής Geiger-Muller, καθώς η τεχνική της χρήσης του μπλε του μεθυλενίου, η οποία θεωρείται παρωχημένη έχει πάψει να εφαρμόζεται. Επίσης, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται διεγχειρητικά και η πρωτοπόρος Minimal 3-D στερεοτακτική απεικόνιση του λεμφαδένα φρουρού, βασιζόμενη στη διήθηση με ραδιενεργό τεχνήτιο, η οποία αποτελεί παγκόσμια πατέντα και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στο μεταξύ, η άριστη συνεργασία με το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής επέτρεψε τον εκσυγχρονισμό της ιστοπαθολογικής τεκμηρίωσης μέσω προσανατολισμού του χειρουργικού παρασκευάσματος, λεπτομερούς αναφοράς των ορίων εκτομής, προσδιορισμού ανταπόκρισης σε προεγχειρητικά χημειοθεραπευτικά σχήματα και εξασφάλισης της παθολογοανατομικής διάγνωσης των προεγχειρητικών core biopsy σε σύντομο διάστημα έως οκτώ ημερών από τη λήψη της βιοψίας.

Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τους ογκολόγους εφαρμόζονται σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η προεγχειρητική χορήγηση χημειοθεραπείας σε τοπικά προχωρημένους καρκίνους, αφού πρώτα τοποθετηθεί ακτινοσκιερός δείκτης στο κέντρο του όγκου, όπως ορίζουν τα διεθνή πρότυπα.

Σε συνεργασία με τους ακτινοθεραπευτές εφαρμόζεται το πρωτόκολλο της μελέτης – ορόσημο των τελευταίων ετών ως προς την αντιμετώπιση της μασχάλης ZOO11, που προβλέπει την παράλειψη του συνοδευόμενου από σημαντική νοσηρότητα λεμφαδενικού καθαρισμού στις ασθενείς με 1-2 διηθημένους λεμφαδένες υπό την προϋπόθεση της ακτινοβόλησης της μασχάλης (υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα αφαιρεθούν τουλάχιστον τρεις λεμφαδένες φρουροί και όχι μόνος ένας).

Επιπλέον, διενεργούνται πλέον επεμβάσεις διατήρησης του μαστού με την εφαρμογή διαφόρων ογκοπλαστικών τεχνικών κατά τα σύγχρονα πρότυπα. Τέλος, σε συνεργασία με τους πλαστικούς χειρουργούς του ΠΓΝΠ και του ΓΝ Άγιος Ανδρέας, έγινε έναρξη της εφαρμογής μαστεκτομών με διατήρηση του δέρματος και με άμεση αποκατάσταση με ένθεμα σιλικόνης, αφού πρώτα εξασφαλίστηκε η προμήθεια τόσο των κατάλληλων ενδοπροθέσων σιλικόνης, όσο και των απαιτούμενων χειρουργικών εργαλείων που προβλέπονται για τέτοιες επεμβάσεις.

Προσεχείς στόχοι της Μονάδας Μαστού

Όπως αναφέρει η υπεύθυνη της μονάδας στην επιστολή της, έχουν δρομολογηθεί ήδη και βαίνουν άμεσα προς υλοποίηση οι εξής στόχοι:

– Για την καλύτερη ανάδειξη της εφαρμοζόμενης Minimal 3-D στερεοτακτικής απεικόνισης του λεμφαδένα φρουρού, μετά τη διήθηση με ραδιενεργό τεχνήτιο, φιλοδοξείται να προστεθεί και υπερηχογραφική απεικόνιση διεγχειρητικά, καθώς το ίδιο μέσο θα είναι πολύτιμο στη διεγχειρητική απεικόνιση πρώιμων καρκίνων μαστού και των ορίων εκτομής αυτών.

– Έχει ήδη κατατεθεί στη διοίκηση του νοσοκομείου πρόταση να αξιοποιηθεί η δυνατότητα του υπάρχοντος, προηγμένης τεχνολογίας Μαστογράφου, για τη διενέργεια τομοσύνθεσης μαστού, εξέταση η οποία σήμερα θεωρείται απαραίτητη σε διεθνές επίπεδο, ως συνοδός εξέτασης βελτιστοποίησης της πρόληψης του καρκίνου του μαστού, πρωτίστως σε επιλεγμένους υψηλού κινδύνου ασθενείς.

– Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας της μονάδας συνεχώς να αναθεωρούνται και να αναβαθμίζονται, βάση των διεθνών οδηγιών. Προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρείται απαραίτητη τη συστηματοποίηση της διεπιστημονικής προσέγγισης του καρκίνου μαστού, από τις διάφορες ειδικότητες που εμπλέκονται στο θέμα αυτό εντός ή και εκτός των ορίων του ιδρύματος.

– Τέλος, με την αξιοποίηση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και των υλικοτεχνικών υποδομών που ήδη έχει εξασφαλίσει η Μονάδα Μαστού, η τελευταία προσδοκεί την επαύξηση της δυνατότητας παροχής τέτοιων υπηρεσιών υγείας προς μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού.

Σύμπερασματικά, σύμφωνα με τα λεγόμενα της υπεύθυνης της μονάδας, η επιστολή αποσκοπεί στο να επικοινωνήσει δημόσια τις δραστηριότητες του ιδρύματος και και να αιτηθεί συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για δράσεις επιστημονικού χαρακτήρα, που να αφορούν στη γενικότερη ενημέρωση του πληθυσμού, τόσο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού όσο και στη γνωστοποίηση των υψηλών υπηρεσιών υγείας που παρέχει το νοσοκομείο.