ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μεταφορά Τεχνολογίας: Το Uni.Fund και το Ίδρυμα Ωνάση επεκτείνουν τη συνεργασία τους

Στόχος η δημιουργία Technology Transfer Offices στα ελληνικά πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα

Μεταφορά Τεχνολογίας: Το Uni.Fund και το Ίδρυμα Ωνάση επεκτείνουν τη συνεργασία τους

Το Uni.Fund και το Ίδρυμα Ωνάση διοργάνωσαν τη Δευτέρα διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Building Technology Transfer and Acceleration Capacity in Greek Universities and Research Centers», επεκτείνοντας τη συνεργασία τους για την υποστήριξη της Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την εναρκτήρια εκδήλωση μίας σειράς workshops που έχουν σχεδιαστεί από το Uni.Fund και το Ίδρυμα Ωνάση, τα οποία θα υλοποιηθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 με στόχο την ανάπτυξη της Μεταφοράς Τεχνολογίας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

Στόχος είναι να υποστηριχθεί η ουσιαστική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει γύρω από τη δημιουργία Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer Offices – TTOs) στα ελληνικά Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, να αποσαφηνιστεί ο ρόλος τους και να απαντηθούν ερωτήματα που αφορούν τη διαδικασία σύστασης, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας ενός τέτοιου γραφείου.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Δρ. Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, εντάσσοντας την πρωτοβουλία στο σύνολο των δράσεων που έχει αναλάβει το Ίδρυμα προκειμένου να υποστηρίξει την καινοτομία, τις επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες.

Το Ίδρυμα Ωνάση στέκεται αρωγός της έρευνας και της καινοτομίας μέσα από την έμπρακτη υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Συμμετέχει στο Uni.Fund και σε άλλα Funds χρηματοδότησης διανοητικής ιδιοκτησίας και καινοτομίας. Έχει δώσει περισσότερες από 150 υποτροφίες τα τελευταία χρόνια στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, επιστήμης των δεδομένων και καινοτομίας. Έχει δημιουργήσει επιταχυντή σε συνεργασία με το New Museum στη Νέα Υόρκη με έμφαση στις διεπιστημονικές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, τεχνητής νοημοσύνης και καλλιτεχνικής δημιουργίας.