ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Περισσότερο CO2 απορροφούν τα φυτά

perissotero-co2-aporrofoyn-ta-fyta-2049603

Τα παγκόσμια μετεωρολογικά πρότυπα δεν είχαν υπολογίσει με ακρίβεια την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που απορροφούν τα φυτά, με αποτέλεσμα να καταλήγουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα, αναφέρει πρόσφατη μελέτη. Ειδικότερα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ανάμεσα στο 1901 και το 2010 τα έμβια όντα απορρόφησαν κατά 16% περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Οι συντάκτες πάντως της σχετικής έκθεσης, η οποία δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences, υποστηρίζουν ότι ακόμα και αυτό το λάθος δεν πρόκειται να μεταβάλει την εικόνα που δημιουργείται όσον αφορά την υπερθέρμανση του πλανήτη, ούτε τις προβλέψεις που έχουν γίνει για το μέλλον.

Ο υπολογισμός της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που παραμένει στην ατμόσφαιρα είναι σημαντικός προκειμένου να υπολογιστεί η επίδραση που θα έχει η μεταβολή των κλιματικών συνθηκών στις θερμοκρασίες του πλανήτη μας. Περίπου η μισή ποσότητα του παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα καταλήγει στους ωκεανούς ή απορροφάται από τα έμβια όντα. Ωστόσο η δημιουργία προτύπων για την επίδραση αυτής της διαδικασίας σε παγκόσμια κλίμακα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και πολύπλοκη υπόθεση.

Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους, οι ερευνητές μελέτησαν ξανά τον τρόπο με τον οποίο απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα τα δένδρα και τα φυτά. Αναλύοντας πώς εξαπλώνεται το διοξείδιο του άνθρακα μέσα στα φύλλα, οι ερευνητές κατέληξαν ότι τελικά απορροφάται μεγαλύτερη ποσότητα του αερίου από αυτήν που αρχικώς υπολόγιζαν. Κατά την περίοδο 1901 έως το 2100 το διοξείδιο του άνθρακα που θα έχει απορροφηθεί από τα φυτά θα αυξηθεί από 915 δισεκατομμύρια τόνους σε 1,057 τρισεκατομμύριο τόνους, δηλαδή θα παρουσιάσει αύξηση της τάξης του 16%.

Δεν αλλάζει η εικόνα

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα πρότυπα έχουν υπερτιμήσει την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κατά 17%. Οπως και να έχει, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι η νέα έρευνα θα μας επιτρέψει να ξεκαθαρίσουμε τα πρότυπα που χρησιμοποιούμε σήμερα, χωρίς, ωστόσο, να σημαίνει και πολλά πράγματα στη συνολική εικόνα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη.