ΣΤΙΛ

Natural Beauty

Natural Beauty

ΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ VIDEO ARTISTS LERNERT
& SANDER ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ, ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΟΥΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ 365 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕΙΚΑΠ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ HANNELORE KNUTS,
ΓΝΩΣΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ AKRIS

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011

natural-beauty0