ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προνόμιο της μεσαίας τάξης η πολιτική δράση στο Διαδίκτυο


Προνόμιο της μεσαίας τάξης η πολιτική δράση στο Διαδίκτυο

Προνόμιο της μεσαίας τάξης η πολιτική δράση στο Διαδίκτυο-1
Η πολιτική δραστηριοποίηση στις ΗΠΑ
παραμένει στα χέρια της μεσαίας τάξης, παρά τις ελπίδες ότι το
Διαδίκτυο θα αύξανε τη συμμετοχή στα κοινά.

Η διαδικτυακή πολιτική συμμετοχή, όπως η επαφή με αξιωματούχους
και η πραγματοποίηση δωρεών φαίνεται να πραγματοποιούνται κατά βάση
από τους πιο εύπορους και μορφωμένους Αμερικανούς, όπως αποτυπώνει
η νέα έρευνα του ινστιτούτου Pew. Η ίδια έρευνα βρήκε ακόμη ότι τα
κοινωνικά δίκτυα στο web μπορούν να ενθαρρύνουν τους νεότερους σε
ότι αφορά τη συμμετοχή στα κοινά.

Έτσι, 35% των ενηλίκων Αμερικανών με ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον
100.000 δολάρια συμμετέχουν σε δύο ή περισσότερες διαδικτυακές
πολιτικές δραστηριότητες, σε σύγκριση με μόλις το 8% των ενηλίκων
των οποίων το εισόδημα δεν ξεπερνά τα 20.000 δολάρια.

Ωστόσο, υπάρχουν έντονα σημάδια ότι υπηρεσίες και sites όπως το
Facebook και το Twitter μπορούν να αλλάξουν αυτά τα στοιχεία.
Περίπου 31% των Αμερικανών πολιτών που έχουν προφίλ σε κάποιο
κοινωνικό δίκτυο έχουν συμμετάσχει σε πολιτικές ή δημόσιες
δραστηριότητες, όπως η ένταξη σε μια πολιτική ομάδα, ή η υποστήριξη
ενός υποψηφίου.

«Υπάρχουν σημάδια που συνηγορούν στο ότι μορφές πολιτικής
δραστηριότητας, όπως αποτυπώνονται στα blogs και τα κοινωνικά
δίκτυα θα μπορούσαν να αλλάξουν μακροχρόνιες τάσεις που βασίζονται
στην κοινωνικό-οικονομική θέση», αναφέρει η έκθεση της έρευνας.


www.kathimerini.gr
με πληροφορίες BBC