ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ελληνογερμανική συνεργασία για φωτοβολταϊκά από γραφένιο

ellinogermaniki-synergasia-gia-fotovoltaika-apo-grafenio-2010203

Έρευνα πάνω στα φωτοβολταϊκά τελευταίας γενιάς, με βασικό υλικό το γραφένιο, πραγματοποιούν δύο ομάδες εξειδικευμένων ερευνητών, προερχόμενων από το γερμανικό ινστιτούτο Helmholtz-Zentrum Berlin και το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος "GRΕlect", το οποίο χρηματοδοτείται από τη δράση "Διμερής Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας στην Έρευνα και την Τεχνολογία 2013- 2015" της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την εφαρμογή του γραφένιου ως διαφανούς ηλεκτροδίου στην κατασκευή εξελιγμένων οργανικών ηλεκτρονικών διατάξεων, όπως Οργανικών Φωτοβολταϊκών Κελιών και Οργανικών Τρανζίστορ.

"Το πολλά υποσχόμενο υλικό, με τις ασυνήθιστες ιδιότητές του, όπως είναι η μεγάλη ηλεκτρική αγωγιμότητα, η υψηλή οπτική διαφάνεια, η θερμική σταθερότητα και η υψηλή ελαστικότητα, έχει σημαντική εφαρμογή στα Φωτοβολταϊκά, αφού είναι οικονομικό και ενεργειακά αποδοτικό. Άλλωστε, στόχος της έρευνας διεθνώς είναι η παραγωγή φθηνής ενέργειας με περισσότερες εφαρμογές" εξηγεί ο ερευνητής Δρ. Κωνσταντίνος Φωστηρόπουλος, από το Ινστιτούτο Ετερογενών Υλικών και Συστημάτων του ινστιτούτο Helmholtz- Zentrum Berlin, που συνεργάζεται στο πρόγραμμα και βρίσκεται στο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ ως επισκέπτης καθηγητής.