ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου: Το σύστημα PEGI επεκτείνει την λειτουργία του και στις εφαρμογές

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου: Το σύστημα PEGI επεκτείνει την
λειτουργία του και στις εφαρμογές

Το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
PEGI (Pan-European Game Information) επεκτείνει πλέον τη λειτουργία
του και στον χαρακτηρισμό εφαρμογών (apps), όπως ανακοίνωσε το
Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου.

To «PEGI for Apps», όπως θα αποκαλείται, σχεδιάστηκε ώστε να δώσει
ηλικιακούς χαρακτηρισμούς σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, από όπου
μπορούν να «κατεβούν» και να χρησιμοποιηθούν, μικρές σε έκταση,
εφαρμογές («software applications»), που δεν είναι μόνο
παιχνίδια.

Οι εφαρμογές που θα κριθούν κατάλληλες για τη χρήση του συστήματος
ηλικιακής διαβάθμισης, θα λάβουν ειδική άδεια χρήσης της σήμανσης
PEGI (δηλαδή κάποιου από τα ειδικά εικονίδια για τις ηλικιακές
κατηγορίες 3+, 7+, 12+, 16+ και 18+), παρόμοια με αυτή που υπάρχει
ήδη στα βιντεοπαιχνίδια. Η σήμανση αυτή θα επιτρέπει στους
καταναλωτές να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν εάν μια εφαρμογή
είναι κατάλληλη για μια συγκεκριμένη ηλικία παιδιών ή όχι.

Επίσης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των
online εφαρμογών, το PEGI επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να διευρύνει
το παραπάνω σύστημα ταξινόμησης των ηλικιών με περιγραφικούς
δείκτες, που θα υποδεικνύουν τους επικίνδυνους παράγοντες στα
online περιβάλλοντα, όπως αυτούς που σχετίζονται με τη διασφάλιση
της ιδιωτικότητας.

Το «PEGI for Apps» θα χρησιμοποιεί τα ίδια κριτήρια με αυτά που
χρησιμοποιούν οι εκδότες βιντεοπαιχνιδιών για να καθορίσουν την
ηλικιακή κατηγορία, στην οποία ανήκει ένα παιχνίδι. Οι εκδότες
εφαρμογών θα μπορούν να καθορίσουν την ηλικιακή διαβάθμιση με βάση
την ειδική διαδικασία «εξπρές», που χρησιμοποιείται ήδη για την
ταξινόμηση παιχνιδιών στο λειτουργικό σύστημα της Microsoft για
κινητές συσκευές.


Πηγή: ΑΜΠΕ