ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λογισμικό της SAP στην υπηρεσία της γονιδιωματικής έρευνας

Λογισμικό της SAP στην υπηρεσία της γονιδιωματικής έρευνας

Η SAP προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με το Stanford School of Medicine με στόχο την έρευνα γύρω από την επίδραση της γενετικής, της περιβαλλοντικής έκθεσης, της συμπεριφοράς καθώς και άλλων παραγόντων που επιδρούν στην ευαισθησία απέναντι στις ασθένειες, μέσω της αξιοποίησης της πλατφόρμας SAP HANA. Επιπλέον, η εταιρεία ανέλαβε ενεργό συμμετοχή στο συμβούλιο Global Alliance for Genomics and Health, το οποίο απαρτίζεται από ηγέτες της βιομηχανίας Υγείας  και έχει στόχο την επιτάχυνση των παγκόσμιων προσπαθειών για τη βέλτιστη κατανομή και ανάλυση μεγάλου όγκου γονιδιωματικών και κλινικών δεδομένων. 

«Το SAP HANA μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση της καινοτομίας στη γονιδιωματική έρευνα, αλλά και στον τομέα της βιομηχανίας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης γενικότερα» ανέφερε η Barbara Stortz Sr. Vice President for SAP HANA Platform for Healthcare and SAP HANA Native Development, προσθέτοντας ότι «η στενή συνεργασία με το Stanford School of Medicine και η συμμετοχή στο Global Alliance for Genomics and Health αποτελούν ένα μεγάλο βήμα για τη SAP, οδηγώντας τις εξελίξεις προς τη βελτιστοποίηση της υγείας και την παροχή εξατομικευμένης θεραπείας.

Ειδικότερα, η συνεργασία της SAP με το Stanford School of Medicine αποσκοπεί στην κατανόηση των παγκόσμιων διακυμάνσεων του ανθρώπινου γενετικού κώδικα και το συσχετισμό με ασθένειες, και συγκεκριμένα με καρδιαγγειακές παθήσεις. Στόχος είναι η επίτευξη προόδου στη γονιδιωματική έρευνα σε κλινικό περιβάλλον, προκειμένου να βελτιωθεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η εξατομικευμένη ιατρική. Οι ερευνητές έχουν ήδη αξιοποιήσει την πλατφόρμα SAP HANA για να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα έρευνας που ανακάλυψε ότι το γενετικό ρίσκο για την ανάπτυξη Διαβήτη Τύπου ΙΙ διαφέρει ανάμεσα σε πληθυσμούς.

Η έρευνα εξέτασε 12 γενετικές μεταβλητές που σχετίζονται με το Διαβήτη Τύπου ΙΙ προερχόμενες από 49 άτομα. Με την πλατφόρμα SAP HANA οι ερευνητές του εργαστηρίου του Dr. Butte ήταν σε θέση να μελετήσουν και τις 125 γενετικές μεταβλητές που σχετίζονται με τον Διαβήτη Τύπου ΙΙ από 629 άτομα ταυτόχρονα. Αξίζει να σημειωθεί ότι χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους, η εν λόγω ανάλυση που περιλαμβάνει μεγάλο όγκο δεδομένων θα απαιτούσε ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα.

To Global Alliance for Genomics and Health είναι μια παγκόσμια μη-κερδοσκοπική συμμαχία που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την επιτάχυνση της γονιδιωματικής ιατρικής και την πρόοδο της ανθρώπινης υγείας. Η SAP συμμετέχει σε μια πολυποίκιλη ομάδα που αποτελείται από ηγετικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, ερευνητικά ινστιτούτα, ιατροφαρμακευτικούς προμηθευτές, εταιρείες πληροφορικής και επιστημών ζωής.

Σαν μέλος, η SAP σκοπεύει να προσφέρει σημαντικές προοπτικές και γνώσεις ούτως ώστε να συμβάλει στην ταυτοποίηση των καλύτερων πρακτικών και να εγκαθιδρύσει ένα κοινό πλαίσιο προτύπων και εναρμονισμένων προσεγγίσεων, ώστε να επιτραπεί ένας υπεύθυνος, εθελοντικός και ασφαλής διαμοιρασμός γονιδιωματικών και κλινικών δεδομένων.