ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συνεργασία Microsoft Hellas – Openfund


Συνεργασία Microsoft Hellas – Openfund

Συνεργασία Microsoft Hellas – Openfund-1
Η Microsoft Ελλάς, στο πλαίσιο των
ενεργειών της για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της
καινοτομίας, προχωράει σε συνεργασία με την πρωτοβουλία
Openfund.

Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας, η Microsoft Ελλάς θα
προσφέρει σε άτομα με πρωτοπόρες επιχειρηματικές προτάσεις, που
αναδεικνύονται μέσα από τις διαδικασίες του
Openfund, τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την
τεχνογνωσία της, το δίκτυο επαφών της και τις συμβουλευτικές της
υπηρεσίες, υποστηρίζοντας έτσι τα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής
τους δράσης. Επιπλέον, καθώς η εν λόγω συνεργασία αποτελεί μέρος
των δράσεων του Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα, μέρος των
δραστηριοτήτων του Openfund θα λάβουν χώρα εντός του χώρου
αυτού.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη συνεργασία, ο κ. Πάτρικ Μαλόουν,
Διευθυντής Τεχνολογίας της Microsoft Ελλάς, σημείωσε: «Μια σειρά
δράσεων της Microsoft και του Κέντρου Καινοτομίας στην Ελλάδα, μας
έχει δώσει την ευκαιρία να διαπιστώσουμε την ύπαρξη αξιόλογων
επιχειρηματικών ιδεών, από ανθρώπους με θέληση για εργασία και
δημιουργία. Με βασικό μας στόχο την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, συνεργαζόμαστε με το
Openfund, μια πρωτοβουλία από άτομα με ιδιαίτερη εμπειρία στον
συγκεκριμένο τομέα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας για την
υποστήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών».

Από την πλευρά του, ο κ. Γεώργιος Τζιραλής, Executive Director
του Openfund δήλωσε: «Το Openfund επιχειρεί την υπέρβαση,
αλλάζοντας το τοπίο της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας. Η
καθοριστική συμβολή της Microsoft Ελλάς και του Κέντρου Καινοτομίας
μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων
μας.»


www.kathimerini.gr