Ρομποτική Ηπατεκτομή

2' 23" χρόνος ανάγνωσης

Το ήπαρ είναι το μεγαλύτερο συμπαγές όργανο και το «χημικό εργοστάσιο» του ανθρωπίνου σώματος, πραγματοποιώντας πάνω από 500 πολύπλοκες χημικές εξισώσεις απαραίτητες για τη ζωή, ενώ η λειτουργία του επηρεάζει σημαντικά όλα τα συστήματα του οργανισμού.

Ο καρκίνος του ήπατος είναι μεταστατικός (π.χ. από το παχύ έντερο) ή πρωτοπαθής (π.χ. ηπάτωμα).  Πολλές και ποικίλες αίτιες έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόκλησή του, μεταξύ των οποίων οι ηπατίτιδες, η κίρρωση και η έκθεση σε αφλατοξίνες. Για την Ελλάδα, οι νέες περιπτώσεις ηπατικού καρκίνου ανά έτος είναι 5-15/100.000 πληθυσμού για το ηπάτωμα, και περίπου 1500 συνολικά για τον μεταστατικό καρκίνο.   

Η χειρουργική του ήπατος θεωρείται η πιο απαιτητική στον τομέα της Χειρουργικής Ογκολογίας και χρειάζεται μακροχρόνια και επίπονη εκπαίδευση σε κέντρα του εξωτερικού. Τα περιστατικά χρήζουν ενδελεχούς μελέτης προεγχειρητικά ώστε να επιλεγούν για επέμβαση μόνον οι ασθενείς που θα έχουν πραγματικό όφελος από αυτήν. Το ήπαρ έχει πολύπλοκη τρισδιάστατη ανατομία, έχει δύσκολη πρόσβαση ευρισκόμενο πίσω από τα πλευρά και σε επαφή με το διάφραγμα, γειτνιάζει στενά με ευμεγέθη αγγεία της κοιλίας (π.χ. κάτω κοίλη φλέβα) και δέχεται περίπου το 25-30% (1-1.5lt) όλου του αίματος κάθε λεπτό, σε έναν μέσο άνθρωπο (70-75kg). Γι’ αυτό απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και τη χρήση εξοπλισμού υψηλού επίπεδου, όπως διεγχειρητικό υπερηχογράφο, μεγεθυντικούς φακούς, ειδικό φωτισμό, ειδικές συσκευές διατομής του ήπατος κ.α., με σκοπό την εξάλειψη της πιθανότητας χειρουργικού λάθους.

Και ενώ το 90% – 95% των ηπατεκτομών παγκοσμίως γίνονται με την κλασική (ανοικτή) μέθοδο, στην Κλινική  Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Βαριατρικής και Ρομποτικής Χειρουργικής του  Ιατρικού Κέντρου Αθηνών η ρομποτική χειρουργική του ήπατος είναι εφικτή, ασφαλής και προτιμάται, διότι διαθέτει νέες τεχνολογίες, όπως η ρομποτική πλατφόρμα τελευταίας γενιάς και συνδυάζει την εμπειρία της ομάδας με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση του ρομπότ.

Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: η υψηλή ευκρίνεια της εικόνας και η πραγματική τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση, η μεγάλη μεγέθυνση έως και 10 φορές, το σταθερό χειρουργικό πεδίο που επιτρέπει τη διενέργεια πολύωρων επεμβάσεων, η κινητικότητα των ρομποτικών εργαλείων που προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με εκείνη του χεριού, η υψηλή εργονομία που μειώνει την κόπωση του χειρουργού ώστε αυτός να μπορεί απερίσπαστα να χειρουργεί επί ώρες.

Case Study:

Δεξιά ηπατεκτομή (αφαίρεση ηπατοκυτταρικού καρκινώματος 6 εκατοστών) με τη χρήση ρομπότ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Δρ. Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, Επιστημονικό Διευθυντή και Διευθυντή της Γενικής, Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και την ομάδα του.

Η ασθενής υπεβλήθη ρομποτικά σε μια πολύ μεγάλη επέμβαση απολαμβάνοντας όλα τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (π.χ. μειωμένος πόνος, γρηγορότερη ανάρρωση, μικρότερη πιθανότητα για μετεγχειρητικές κήλες, μικρότερη καταστροφή εσωτερικών ιστών, και άρα μικρότερη πιθανότητα συμφύσεων). Η βιοψία έδειξε ότι ο όγκος αφαιρέθηκε σε απολύτως υγιή όρια, όπως επιτάσσουν οι κανόνες της Ογκολογίας. Την 7η μετεγχειρητική ημέρα η ασθενής έλαβε εξιτήριο σε άριστη κατάσταση και θα τεθεί σε πρόγραμμα στενής ιατρικής παρακολούθησης για την επόμενη 10ετία, όπως άλλωστε όλοι οι ασθενείς μας με ηπατικό καρκίνο.

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών