80 χρόνια πριν… 10-12-1939

47" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: Η Διοίκησις πρωτευούσης αρχίζει αύριον ένα μεγάλον αγώνα. Θα διδάξη τους Αθηναίους, πεζούς ή οδηγούς οχημάτων, να κυκλοφορούν μέσα εις μίαν πόλιν, η οποία λόγω της μεγάλης κινήσεώς της και των σχετικώς στενών της δρόμων εμφανίζει όψιν λαβυρίνθου. […] Αλλά προς τούτο θα χρειασθή βεβαίως η συνδρομή πρωτίστως των πολιτών.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧIΕΣ: Τηλεγραφούν εξ Ελσίνκι ότι οι Φινλανδοί κρατούν τας θέσεις των εις τον δυτικόν τομέα. Οι Φινλανδοί στρατιώται επιτίθενται κατά των Ρώσσων από των πλέον απροσδοκήτων κατευθύνσεων. Οι Φινλανδοί ανετίναξαν σήμερον τέσσαρα ρωσσικά τανκς. Το σύνολον των καταστραφέντων ρωσσικών τανκς από της ενάρξεως των επιχειρήσεων ανέρχεται εις 100. Αφ’ ετέρου φινλανδικαί περιπολίαι εξακολουθούν να ενεργούν επιθέσεις εναντίον σοβιετικών εφοδιοπομπών, αι οποίαι μεταφέρουν τρόφιμα και πολεμοφόδια εις το μέτωπον της Καρελίας και εις το μέτωπον του Πετσάμο.

ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ: Η λογοκρισία η οποία ασκείται εις την Γαλλίαν δεν φείδεται βεβαίως ούτε των συνθηματικών επιστολών, εις τας οποίας οι ερωτευμένοι δεν τολμούν πλέον να μεταχειρίζονται τας συνήθεις τρυφεράς εκφράσεις.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή