ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-2-1941

80-chronia-prin-27-2-1941

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ: Σήμερον το απόγευμα εξεδόθη το ακόλουθον ανακοινωθέν του βρεταννικού Ναυαρχείου και του υπουργείου Στρατιωτικών: «Το Καστελλόριζον, μικρά ιταλική νήσος μετά βάσεως υδροπλάνων προς την Ανατολικήν Μεσόγειον, κατελήφθη υπό βρεταννικών δυνάμεων την χθες Τρίτην». Ο αγγλικός ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδων την είδησιν περί καταλήψεως του Καστελλορίζου, προσέθεσεν ότι ο συνολικός πληθυσμός του ανέρχεται εις 20 περίπου χιλιάδας και είναι εξ ολοκλήρου ελληνικός.
 
ΣΟΜΑΛΙΑ: […] 24 ώρας μετά την κατάληψιν της Μπράβα, η οποία απέχει περί τα 150 χιλιόμετρα από το Μογκαντίτσιο, τα προκεχωρημένα στοιχεία των αγγλικών στρατευμάτων κατέλαβον χθες την εσπέραν το Μογκαντίτσιο, πρωτεύουσαν της ιταλικής Σομαλίας.
 
ΕΡΑΝΟΣ: Κατά πληροφορίας εκ Νέας Υόρκης το ποσόν το οποίον συνελέγη εκ του διεξαγομένου εις τας Ην. Πολιτείας εράνου ανήλθεν ήδη εις 2.500.000 δολλάρια ήτοι δραχ. 381.250.000. Η εν Ν. Υόρκη επιτροπή διοργανώνει κατ’ αυτάς διεθνή ραδιοφωνικήν έκκλησιν, εις την οποίαν θα συμμετάσχουν η σύζυγος του Προέδρου κυρία Ρούζβελτ και διάφοροι άλλαι προσωπικότητες. Η εν Ελλάδι επιτροπή χρησιμοποιεί τα λαμβανόμενα χρήματα προς παροχήν περιθάλψεως εις τους εκ του πολέμου πληγέντας, διά χρηματικών βοηθημάτων, διανομής ειδών ιματισμού, φαρμακευτικών, νοσοκομειακών, διατροφής κ.λπ.