80 χρόνια πριν στην «Κ»

1' 12" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ: Η «Βρέμε» εις κύριον άρθρον τονίζει ότι η Νοτιοσλαυία υπήρξεν εν εκ των πρώτων κρατών τα οποία ειργάσθηκαν όχι μόνον διά την περιφρούρησιν της ιδίας ειρήνης αλλά και γενικώτερον της διεθνούς τοιαύτης. «Μολονότι –συνεχίζει η εφημερίς– δεν είδε τας προσπαθείας της ευοδουμένας, παρέμεινε προσηλωμένη εις την ιδέαν της περιφρουρήσεως της ειρήνης ως και εις το εθνικόν ιδεώδες το οποίον είναι αποφασισμένη να υπεραμυνθή δι’ όλων των μέσων». Οι οφθαλμοί μας είναι εστραμμένοι εις την περιφρούρησιν των συνόρων μας. Με τους γείτονάς μας διατηρούμεν φιλικωτάτας σχέσεις, ιδίως δε μετά της Ουγγαρίας, Ιταλίας και Βουλγαρίας ως και μετά της νεωστί καταστάσης γείτονός μας Γερμανίας [φωτ.]. Μεθ’ όλων των γειτόνων διατηρούμεν επίσης στενάς οικονομικάς σχέσεις». […] Ο ελβετικός ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωκεν ότι η Γιουγκοσλαυία έχει ήδη επιστρατεύσει 1.200.000 ανδρών και ότι το πλείστον της δυνάμεως ταύτης έχει συγκεντρωθή εις την προς την Βουλγαρίαν μεθόριον.
 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: […] αι βουλγαρικαί αστυνομικαί αρχαί ανεκάλυψαν ανατρεπτικήν οργάνωσιν της οποίας μετείχον κυρίως Βούλγαροι πολίτες και η οποία έθετεν εις κυκλοφορίαν παντός είδους έντυπα. […] Αι ίδιαι αρχαί βεβαιούν ότι ανευρέθησαν μεγάλαι ποσότητες εκρηκτικών υλών […].
 
ΣΥΛΛΗΨΗ: Μεταξύ των συλληφθέντων αιχμαλώτων περιλαμβάνεται και ο εξάδελφος του Μουσσολίνι αντισυνταγματάρχης Τσίλιο [Τουβέρι], εκ Κάλιαρι, όστις ήτο διοικητής τάγματος μελανοχιτώνων της 26ης Λεγεώνος. Ας σημειωθή επ’ ευκαιρία και μία πληροφορία του Ασοσιέιτεντ Πρεςς κατά την οποίαν αι απώλειαι των Ιταλών κατά την τελευταίαν μεγάλην επίθεσιν ανήλθον εις 50.000. Εκ των μετασχουσών μεραρχιών η Πουστέρια απώλεσε το 50% της δυνάμεώς της, το δε τάγμα της Τρέντο απεδεκατίσθη.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή