90 χρόνια πριν στην «Κ» 21 – 11 – 1931

90 χρόνια πριν στην «Κ» 21 – 11 – 1931

1' 14" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ […] Το ουσιώδες όμως σημείον είνε η κατανομή του λευκού πληθυσμού. 88% έχει γεννηθή εις την Αμερικήν και μόνον 12% εις το εξωτερικόν. Μεταξύ των λευκών μεταναστών, την πρώτην θέσιν κατέχουν οι Ιταλοί, με 1.800.000, ακολουθούν οι Γερμανοί με 1.600.000 άτομα, οι Καναδοί, οι Πολωνοί, οι Βρεττανοί υπήκοοι, Ρώσοι και Σκανδιναυοί απερχόμενοι όλοι εις ένα εκατομμύριον. Λιθουανοί, Σκώτοι, Τσεχοσλοβάκοι και Γιουγκοσλαύοι ηυξήθησαν εν σχέσει προς το 1920, ενώ οι Αυστριακοί, Ούγγροι και Ιρλανδοί εμειώθησαν. Oλοι αυτοί αποκτούν ολοέν περισσότερον την αμερικανικήν ιθαγένειαν. Το 1920 είχον πολιτογραφηθή τα 49%, ενώ σήμερον η αναλογία είνε 59%.

ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ: Η Εθνοσυνέλευσις της Ισπανίας εκήρυξε τον Βασιλέα Αλφόνσον εκτός νόμου ως ένοχον εσχάτης προδοσίας. Η ιστορία αυτής της υποθέσεως είνε ήδη γνωστή ώστε δεν αξίζει τον κόπον να γραφή τίποτε άλλο διά το απλούν αυτό μέσον τον οποίον ευρήκεν η δημοκρατική Ισπανία διά να δημεύση την περιουσίαν του Βασιλέως της. Τώρα κατά πόσον είνε «εντός νόμου», αυτό είναι άλλο ζήτημα.

ΔΙΑΣΥΜΜΑΧΙΚΑ ΧΡΕΗ: Το μέγα πρόβλημα των πολεμικών χρεών και επανορθώσεων, το οποίον απασχολεί τον κόσμον επί 13 έτη, εισήλθεν ήδη εις νέαν φάσιν κατόπιν των Γαλλοαμερικανικών συνομιλιών της Ουασιγκτώνος. Τόσον ο Πρόεδρος Χούβερ, όσον και ο Γάλλος πρωθυπουργός κ. Λαβάλ, συνεφώνησαν επί του ότι «πιθανόν να κατασταθή αναγκαίος νέος διακανονισμός των χρεών και των επανορθώσεων διά την περίοδον της οικονομικής κρίσεως». Συνεφώνησαν επίσης ότι ο διακανονισμός αυτός πρέπει να γίνη προ του προσεχούς Ιουνίου, οπότε λήγει το χρεωστάσιον, και ότι «την πρωτοβουλίαν εν προκειμένω θα αναλάβουν εγκαίρως αι κυρίως ενδιαφερόμεναι Ευρωπαϊκαί Δυνάμεις».

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή