90 χρόνια πριν…21 – 7 – 1932

52" χρόνος ανάγνωσης

ΔΙΚΤΑΤΩΡ: Βερολίνον – Η Κοινή Γνώμη διατελεί υπό το κράτος βαθείας συγκινήσεως διά τα σημερινά δραματικά γεγονότα και την βαθείαν μεταβολήν την οποίαν υφίσταται η πολιτική κατάστασις, εκ της δημοσιεύσεως των αναγκαστικών διαταγμάτων δι’ ων πάσα σχεδόν η νομοθετική εξουσία και εκτελεστική περιέρχεται εις χείρας του Προέδρου Χίνδεμπουργκ. […] Διά νομοθετικού διατάγματος ο Πρόεδρος του Ράιχ διώρισε τον καγκελλάριον φον Πάππεν Αρμοστήν της Επικρατείας, ούτος δε ευθύς αμέσως προέβη εις την απαλλαγήν από των καθηκόντων των του πρωθυπουργού της Πρωσσίας κ. Μπράουν και του υπουργού των Εσωτερικών της Πρωσσίας Σέβεριγκ, ανέλαβε δε ο ίδιος την άσκησιν των καθηκόντων του πρωθυπουργού της Πρωσσίας.

ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ: Το εργοστάσιον αεροπλάνων Φαλήρου παρεκλήθη να κατασκευάση επί τη βάσει των σχεδίων του Ελληνος κ. Χατζόγλου χειροκίνητον μηχανήν, διά της οποίας, ως ισχυρίζεται ο εφευρέτης, θα επιτευχθή πολλαπλασιασμός της ανθρωπίνης μυϊκής δυνάμεως, ώστε ο κινητήρ να παραγάγη δύναμιν 8 ίππων. Η συνεχής έντασις αυτής θα είνε μικράς διαρκείας και θα δύναται να χρησιμοποιηθή μόνον διά την ανύψωσιν των ανεμοπτέρων τα οποία λόγω των αεροδυναμικών ιδιοτήτων των παρουσιάζονται μη απαιτούντα μεγάλης εντάσεως δύναμιν ανώσεως.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT