Η ψηφιοποίηση της ιθαγένειας

Η ψηφιοποίηση της ιθαγένειας

1' 52" χρόνος ανάγνωσης

Οι δυνατότητες που μας παρέχουν σήμερα οι ψηφιακές τεχνολογίες μάς βοηθούν να σχεδιάσουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση της χώρας μας. Στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου προωθούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών.

Σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών προκηρύσσουμε ένα καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα για την ιθαγένεια. Η βοήθειά τους είναι πολύτιμη και προάγει τη διυπουργική συνεργασία. Πλέον, οι αιτούντες θα ταυτοποιούνται και θα καταθέτουν την αίτησή τους μέσω του gov.gr. Το σύστημα χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συγκεντρώνει μόνο του τα απαραίτητα έγγραφα από τις βάσεις δεδομένων, με τις οποίες θα διαλειτουργεί. Αφού ο φάκελος θα έχει συγκροτηθεί, θα τον αναθέτει σε εισηγητή των Διευθύνσεων Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών ανά την Ελλάδα. Η επιλογή του θα γίνεται με βάση συγκεκριμένο αλγόριθμο και κριτήρια την αδιάβλητη και ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Ο ψηφιακός αυτός μετασχηματισμός της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας είναι πρώτιστα ανθρωποκεντρικός. Στόχος, να διασφαλιστεί όχι μόνον η ταχύτητα έκδοσης απόφασης, αλλά και όσο το δυνατόν η λιγότερη ταλαιπωρία του αιτούντος. Επίσης, τίθενται υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας. Τέλος, γίνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της δημόσιας διοίκησης, τόσο σε επίπεδο προσωπικού, όσο και σε επίπεδο εξοπλισμού. Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους της ιθαγένειας εμπεδώνεται μια νέα, σύγχρονη και ελκυστική διοικητική κουλτούρα και πρακτική.

Στόχος, να διασφαλιστεί όχι μόνον η ταχύτητα έκδοσης απόφασης, αλλά και όσο το δυνατόν η λιγότερη ταλαι- πωρία του αιτούντος.

Ευελπιστούμε ότι μέσω του ΕΣΠΑ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα κάνουμε πράξη και ένα ακόμη πολύ σημαντικό έργο: την πλήρη ψηφιοποίηση του αρχείου της ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών. Τα έγγραφα που το αποτελούν ξεκινούν από το 1932, καθώς βάσει νόμου το αρχείο της ιθαγένειας δεν καταστρέφεται, εφόσον σε αυτό αποτυπώνεται όλη η πορεία και η ιστορία του ελληνικού κράτους. Στο έργο ψηφιοποίησης θα αξιοποιηθούν, επίσης, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Τη σχετική μελέτη ετοιμάζει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το αρχείο θα μπορεί να αξιοποιηθεί από το νέο πληροφοριακό σύστημα.

Στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας ο θεσμικός εκσυγχρονισμός συνοδεύεται από αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Δημιουργείται μια νέα δημόσια διοίκηση, ανθρωποκεντρική, αδιάβλητη, αποτελεσματική και χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Γιατί η νέα Ελλάδα είναι εδώ, σφυρηλατείται κάθε μέρα προς όφελος της κοινωνίας.

* Ο δρ Αθανάσιος Μπαλέρμπας είναι γενικός γραμματέας Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών.