ΑΠΟΨΕΙΣ

Προφάσεις εν αμαρτίαις

H άμεση αποδοχή από την πλευρά της κ. Βάσως Παπανδρέου των παραιτήσεων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, που έχει αναλάβει την εκπόνηση του Εθνικού Κτηματολογίου, δεν αποτελεί την πρώτη περίσταση στην οποία η νέα υπουργός ΠΕΧΩΔΕ εμφανίζεται ριζικώς αντίθετη προς επιλογές του προκατόχου της. H κατ’ ουσίαν αποπομπή της διοικήσεως του Κτηματολογίου, έρχεται σε συνέχεια της εξαγγελίας της κ. Παπανδρέου ότι θα επανεξετασθούν οι ρυθμίσεις για τη δόμηση και τις χρήσεις γης στα Μεσόγεια, καθώς και της ευρύτερης κριτικής της για τα πεπραγμένα του κ. K. Λαλιώτη στον τομέα των Ολυμπιακών Εργων, όπου η νέα υπουργός διέγνωσε σοβαρές καθυστερήσεις και αδυναμία ολοκληρώσεως ορισμένων από τα αρχικά σχέδια.

Οι πληροφορίες επιμένουν ότι η κ. Παπανδρέου δεν θα σταματήσει σε αυτά. Ανεπισήμως μεν, αλλά με ιδιαίτερη ένταση, λέγεται ότι η υπουργός θα επανεξετάσει και τις ρυθμίσεις για τη μεταφορά συντελεστού δομήσεως, το μελάνι των οποίων δεν έχει ακόμη στεγνώσει. Πέραν δε των αλλαγών ουσίας, τα πράγματα δείχνουν ότι η κ. Παπανδρέου επιδιώκει και την αντικατάσταση των περισσοτέρων στελεχών, στα οποία ο προκάτοχός της είχε εμπιστευθεί κρίσιμες θέσεις για την προώθηση των μεγάλων έργων.

Για όλα αυτά δικαιολογίες ασφαλώς βρίσκονται. Χθες, επί παραδείγματι, η αποδοχή των παραιτήσεων έγινε παρουσία του ιδίου του κ. Λαλιώτη, ώστε να διασκεδασθεί η εντύπωση της συγκρούσεως, ενώ επιστρατεύθηκε η εξήγηση ότι η αλλαγή των προσώπων ήταν επιβεβλημένη, αφού -ανεξαρτήτως του ότι η κυβέρνηση τους εμπιστεύεται και απορρίπτει τις εναντίον τους κατηγορίες- τα μέλη του Δ.Σ. έχουν πάντως διωχθεί ποινικώς, η δε αντικατάστασή τους θα προβληθεί από την κυβέρνηση προς την Κομισιόν ως ένδειξη εξυγιάνσεως της διαδικασίας του Κτηματολογίου.

Οτι οι δικαιολογίες αυτές δεν αποτελούν τίποτε παραπάνω από… δικαιολογίες δεν έχει χρείαν αποδείξεως. Παρόντος ή μη του κ. Λαλιώτη, με ή χωρίς πρόθεση θετικών εντυπώσεων προς την E.E., ουσιαστικό και αδιαμφισβήτητο γεγονός παραμένει ότι η κ. Παπανδρέου επανεξετάζει όλες σχεδόν τις βασικές επιλογές του κ. Λαλιώτη, κατά αναβίωση του παλαιού πασοκικού εθίμου να συμπεριφέρεται κάθε νέα κυβέρνηση ως εάν είχε παραλάβει «καμένη γη» από την προηγουμένη του… ιδίου κόμματος. Εν προκειμένω, μάλιστα, το ζήτημα είναι ακόμη σοβαρότερο. Διαφαίνεται, όντως, ότι η κ. Παπανδρέου δεν κινείται με μόνο γνώμονα την ενδοκομματική αντίθεσή της προς τον κ. Λαλιώτη, αλλά και επειδή διαβλέπει ότι καίριες υπουργικές επιλογές του πάσχουν τόσον, ώστε, αν δεν τις ανατρέψει, θα χρεωθεί η ίδια το βαρύ πολιτικό κόστος της αποτυχίας ή της αδιαφάνειας. Μόνον που αυτό έπρεπε να είχε διαγνωσθεί και διορθωθεί από πολύ καιρό εκ μέρους του ίδιου του πρωθυπουργού – και βεβαίως να μην είχε ανταμειφθεί ο κ. Λαλιώτης με την διά «πολιτικής προαγωγής» αποχώρησή του από την κυβέρνηση…

Καλή αγορά