ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο κανονισμός στον ΟΤΕ

Οταν η προηγούμενη κυβέρνηση ίδρυσε την «Cosmote» έπραξε το ορθό. Δεν έστησε την επιχείρηση ως ένα κλασικό δημόσιο οργανισμό με άκαμπτο κανονισμό εργασίας, αλλά μια σύγχρονη εταιρεία που μπορούσε να προσλάβει στελέχη από την αγορά, και εργαζόμενους εκτός ΑΣΕΠ. Γι’ αυτό και πήγε καλά σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά.

Το ίδιο επιχειρείται να γίνει τώρα με την αλλαγή του κανονισμού εργασίας του ΟΤΕ. Σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών και μεγάλου ανταγωνισμού ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών λειτουργεί ακόμη με δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, ιεραρχία και εξέλιξη.

Κάτι που υπονόμευσε όλα αυτά τα χρόνια την τεχνολογική αναβάθμιση και περαιτέρω οικονομική μεγέθυνση της εταιρείας.

Ο ΟΤΕ οφείλει να εκσυγχρονιστεί διότι αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Κοινωνίας της Πληροφορίας, την οποία η χώρα έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο. Οι αντιδράσεις στην αλλαγή του κανονισμού εργασίας υπονομεύουν κάθε μέλλον του Οργανισμού.