ΑΠΟΨΕΙΣ

Στρατηγική επιλογή

Η κατασκευή του αγωγού, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ιταλία θα αποτελέσει γεγονός με ευρύτερη σημασία. Η Ελλάδα είχε αρχίσει να εντάσσεται στον ενεργειακό χάρτη με την κατασκευή αφ’ ενός του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης και αφ’ ετέρου με τον αγωγό Τουρκίας-Ελλάδας – Ιταλίας. Με το νέο αγωγό καθίσταται κι αυτή (μετά την Τουρκία) ενεργειακός κόμβος στο χώρο της νότιας Ευρώπης.

Το βασικό πλεονέκτημα του νέου αγωγού είναι ότι η χώρα μας θα διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της σε φυσικό αέριο. Δεν θα εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από την Τουρκία, γεγονός με προφανή πολιτική σημασία, λόγω της αστάθειας των διμερών σχέσεων. Αυτός είναι, άλλωστε, και ο λόγος που η Μόσχα προωθεί τον εν λόγω αγωγό. Ούτε αυτή επιθυμεί να βάλει τα αυγά της αποκλειστικά στο τουρκικό καλάθι όσον αφορά την τροφοδοσία της νότιας Ευρώπης.