49 χρόνια πρίν… 5.VII.1960

1' 35" χρόνος ανάγνωσης

Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΣΣΔ: Ο αρχηγός τών Φιλελευθέρων κ. Σ. Βενιζέλος εις τό παρατεθέν χθες προς τιμήν του πρόγευμα υπό τής Ενώσεως τών εν Αθήναις ξένων ανταποκριτών, επανέλαβε τάς δημοσιευθείσας πεποιθήσεις του περί τής ειλικρινείας τών φιλειρηνικών προθέσεων τών Ρώσων ηγετών, τής ανάγκης συμμετοχής τής Ελλάδος εις Βαλκανικήν διάσκεψιν διά τήν ρύθμισιν τών σχέσεων τής Ελλάδος μετά τών βορείων γειτόνων της και τόν αφοπλισμόν τής Βαλκανικής. Επίσης υπεστήριξε τήν νομιμοποίησιν τού Κ.Κ.Ε. και τόν σχηματισμόν Κυβερνήσεως, η οποία να καλλιεργήση φιλικωτέρας σχέσεις με τήν Σοβιετικήν Ρωσίαν, προς εξασφάλισιν ευρυτέρων οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μετά τής Σοβιετικής Ενώσεως. Ο κ. Βενιζέλος διηυκρίνισε τό περιεχόμενον τής προς τόν κ. Κρούστσεφ προτάσεώς του περί αυτονομήσεως τής Βορείου Ηπείρου και φιλικής παρεμβάσεως τού τελευταίου υπέρ αποκαταστάσεως τών ελληνοβουλγαρικών σχέσεων. Παρ’ όλον ότι εις τό δημοσιευθέν πρώτον ενυπόγραφον άρθρον του ο αρχηγός τών Φιλελευθέρων υπεστήριζεν ότι τό θέμα τών εν Ελλάδι βάσεων τού Ν.Α.Τ.Ο. αποτελεί τήν λυδίαν λίθον τής αποκαταστάσεως φιλικωτέρων σχέσεων με τήν Σοβιετικήν Ένωσιν, χθες υπεστήριξε τό αντίθετον, χαρακτηρίσας επιπροσθέτως τήν προτροπήν τού πρωθυπουργού τής Σοβιετικής Ενώσεως περί βιαίας υπό τών Κρητών αποπομπής τών Αμερικανών, ως αστεϊσμόν. Ως προς τά εσωτερικά, ο κ. Βενιζέλος απεκάλυψεν ότι κατά τήν μετά τού Βασιλέως συνομιλίαν του, επρότεινε τήν καθιέρωσιν τής απλής αναλογικής ή τής ενισχυμένης, αλλά με συμμετοχήν τών τριών πρώτων αυτοτελών κομμάτων εις τήν δευτέραν κατανομήν. Εξέφρασεν επίσης αμφιβολίας ως προς τήν δυνατότητα ενοποιήσεως τών δυνάμεων τού Κέντρου υπό τόν στρατηγόν Γρίβαν.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΝΤΗΡΗΣ: Εις τό θέατρον «Σάρα Μπερνάρ» τών Παρισίων εδόθη τό Σάββατον παράστασις τού θιάσου τού κ. Δημ. Ροντήρη με τήν «Ηλέκτρα» τού Σοφοκλέους. Τήν παράστασιν παρηκολούθησαν ο πρόεδρος τής Γερουσίας τής Γαλλίας και ο υπουργός Παιδείας εκ μέρους τής Κυβερνήσεως, και προσωπικότητες τού πνευματικού και καλλιτεχνικού κόσμου τών Παρισίων. Μετά τήν παράστασιν εδόθη δεξίωσις εις τό φουαγιέ τού θεάτρου υπό τού Έλληνος πρεσβευτού κ. Φίλωνος, προς τιμήν τών Ελλήνων καλλιτεχνών. Προχθές Κυριακήν εδόθησαν αι «Χοηφόροι» και αι «Ευμενίδες» τού Αισχύλου.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT