49 χρόνια πρίν… 24.VII.1960

1' 22" χρόνος ανάγνωσης

ΗΠΑ – ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΟΡΕΑ: Σεούλ 23. – Βορειοκορεατική κανονιοφόρος ήνοιξε σήμερον πυρ εναντίον αμερικανικού φορτηγού σκάφους, ευρισκομένου έξω τών δυτικών ακτών τής κορεατικής χερσονήσου, με αποτέλεσμα να φονευθή ένας Κορεάτης μέλος τού πληρώματος τού αμερικανικού πλοίου και να υποστή τούτο ελαφράς ζημίας. Το βληθέν σκάφος ερρυμουλκήθη την πρωΐαν εις τον λιμένα τού Ιντσόν, ενώ περιπολικά σκάφη τής Νοτίου Κορέας αναζητούν ήδη την κομμουνιστικήν κανονιοφόρον.

Εν τω μεταξύ οι κομμουνισταί αντιπρόσωποι εις την στρατιωτικήν επιτροπήν ανακωχής τής Κορέας ισχυρίσθησαν ότι βορειοκορεατικόν αλιευτικόν πλοιάριον υπέστη επίθεσιν σκάφους τών δυνάμεων τού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με αποτέλεσμα να φονευθούν τρία μέλη τού πληρώματος τού πλοιαρίου, να τραυματισθούν άλλα δύο και να συλληφθή το έκτον μέλος αυτού. Ο ισχυρισμός διετυπώθη κατά την χθεσινήν συνάντησιν τών γραμματέων τής στρατιωτικής επιτροπής, που επραγματοποιήθη ενταύθα.

ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Κατ’ ανακοίνωσιν τής αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών (USIS), το αμερικανικόν περίπτερον τής εφετεινής διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης θα παρουσιάση πολλάς καινοτομίας, μεταξύ τών οποίων και εγχώρια προγράμματα εγχρώμου τηλεοράσεως, την οργάνωσιν τών οποίων ανέλαβεν η εταιρεία RCA. To περίπτερον θα καταλαμβάνη εφέτος χώρον, εστεγασμένον και υπαίθριον, 4.000 τ.μ., και θα αποτελήται από 26 ανεξάρτητα τμήματα.

Τα προγράμματα τηλεοράσεως, εις τα οποία δύνανται να μετάσχουν θεατρικά, μουσικά και άλλα καλλιτεχνικά συγκροτήματα, θα μεταδίδουν σκηνάς από την ζωήν, το έργον καλλιτεχνών και τεχνιτών, την προσκοπικήν και οδηγικήν κίνησιν κ.λπ. Εις τους μετέχοντας δεν παρέχεται οικονομική αμοιβή.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Εξακολουθεί η αύξησις τού τουριστικού συναλλάγματος κατά ποσοστόν 16% περίπου. Ούτω συμφώνως προς τα υπάρχοντα επίσημα στοιχεία κατά το πρώτον τετράμηνον τού τρέχοντος έτους εισεπράχθησαν 11.665 χιλ. δολλαρίων έναντι 10.048 τού αντιστοίχου τριμήνου τού 1959. Ελπίζεται ότι η αύξησις αύτη θα καταστή εντονωτέρα κατά τούς θερινούς μήνας οπότε η κίνησις είναι πάντοτε μεγαλυτέρα.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT