49 χρόνια πρίν… 26.VII.1960

2' 0" χρόνος ανάγνωσης

ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ: Λονδίνον, 25. – Αι πληροφορίαι διά τήν κατάστασιν εις τό Κογκό είναι σήμερον ολιγώτερον ενθαρρυντικαί, διότι παρουσιάζεται μία σταθερά αντίθεσις τών Βέλγων εις τήν ουσιαστικήν εφαρμογήν τών αποφάσεων τού Ο.Η.Ε., τήν οποίαν υποστηρίζουν εκ τού αφανούς και δι’ επισήμων δηλώσεων η Γαλλία και η Αγγλία, φοβούμεναι ότι πάσα ριζική μεταβολή εις τήν ανεξάρτητον Δημοκρατίαν τού Κογκό θα έχη άμεσον αντίκτυπον και εις τάς ιδικάς των αποικίας. Χαρακτηριστική μάλιστα είναι η αποστολή νέων αγγλικών στρατευμάτων εις Κένυα με τήν δικαιολογίαν ότι υπάρχει φόβος νέας εξεγέρσεως τών εκεί μαύρων. Εις τήν Νέαν Υόρκην ο πρωθυπουργός τού Κογκό κ. Λουμούμπα συνέχισε τάς συνομιλίας του μετά τού γενικού γραμματέως τού Ο.Η.Ε. κ. Χάμμερσκελντ και αντιπροσώπων τών αφρικανικών και ασιατικών κρατών, ενώ εις τάς Βρυξέλλας η βελγική Κυβέρνησις επιμένει ότι οι Ευρωπαίοι κινδυνεύουν εις τό Κογκό, ο πρωθυπουργός τής Κατάγκα προχωρεί εις τήν οργάνωσιν τής αποσπάσεως τής επαρχίας αυτής από τό Κογκό.

ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη, 25. – Εις τό Συμβούλιον Ασφαλείας, τό οποίον συνέχισε σήμερον τήν συζήτησιν επί τής υπό τών Ρώσων καταρρίψεως τού αμερικανικού αεροπλάνου ΡΒ-47 υπεράνω διεθνών υδάτων, ωμίλησε διά μακρών ο Αμερικανός αντιπρόσωπος κ. Χένρυ Κάμποτ Λοτζ, ο οποίος εδήλωσεν ότι αι Ηνωμέναι Πολιτείαι έχουν αποδείξεις ότι ρωσικά καταδιωκτικά εκ προθέσεως υπεχρέωσαν τό αμερικανικόν αεροπλάνον να αφήση τήν πορείαν του και τό κατέρριψαν υπεράνω διεθνών υδάτων. Διά τήν αντίθετον ρωσικήν εκδοχήν είπεν ότι ή εψεύσθησαν οι Ρώσοι αεροπόροι προς τόν κ. Κρούστσεφ ή ότι εψεύσθη ο ίδιος. Ο κ. Λοτζ δεν εζήτησε τήν καταδίκην τής Ρωσίας, αλλά μόνον τήν σύστασιν επιτροπής ερεύνης ή υποβολήν τής διαφοράς εις τό Διεθνές Δικαστήριον.

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΦΩΚΑΣ: Πληροφορούμεθα ότι ο κ. Α. Μ. Julien, Γενικός Διευθυντής τής Όπερας τών Παρισίων και τού Θεάτρου τών Εθνών, απηύθυνεν επιστολήν προς τήν Διεύθυνσιν τού Εθνικού Θεάτρου, ζητών να μάθη εάν είναι δυνατή η κατασκευή εν Ελλάδι ενδυμασιών, δι’ υλικού ελληνικής χειροτεχνίας, ως το χρησιμοποιούμενον διά τάς ενδυμασίας τών υποκριτών και τού χορού, αρχαίας τραγωδίας, επί τή βάσει σχεδίων Έλληνος ενδυματολόγου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν διά τήν αναβίβασιν μιας μεγάλης όπερας εις Παρισίους. Ο κ. Ζουλιέν είχεν εκφράσει τόν θαυμασμόν του διά τό ενδυματολογικόν μέρος τών τραγωδιών που είχεν επιδείξει τό Εθνικόν Θέατρον προ τριετίας εις τό Θέατρον τών Εθνών, και αναφέρεται εις τήν επιστολήν του εις τάς παραστάσεις αυτάς. Σημειωτέον, ότι αι ενδυμασίαι εις τόν «Οιδίποδα Τύραννον», τήν «Μήδειαν» και τήν «Ιφιγένειαν εν Αυλίδι», που είχαν δοθή τότε, οφείλοντο εις τόν μόνιμον ενδυματολόγον τού Εθνικού Θεάτρου κ. Αντ. Φωκάν.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT