49 χρόνια πρίν… 29.VII.1960

1' 41" χρόνος ανάγνωσης

Ο ΝΙΞΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: Ουασιγκτών, 28. – Ο αντιπρόεδρος τών Ηνωμ. Πολιτειών κ. Νίξον ανεκηρύχθη ομοφώνως σήμερον υποψήφιος τού ρεπουμπλικανικού κόμματος διά την προεδρίαν, κατά τάς εκλογάς τού προσεχούς Νοεμβρίου. Μετά την εκλογήν του ο κ. Νίξον υπέδειξεν ως υποψήφιον τού κόμματος διά την αντιπροεδρίαν τον κ. Κάμποτ Λότζ, Αμερικανόν αντιπρόσωπον εις τον ΟΗΕ. Κατόπιν αυτού η εκλογή τού κ. Λότζ θεωρείται απολύτως εξησφαλισμένη.

Ο κ. Νίξον ομιλών προς τούς δημοσιογράφους ολίγον μετά την εκλογήν του εδήλωσεν, ότι το 1960 θα αποτελέση αποφασιστικόν έτος διά την χώραν. «Αν, είπεν, αι Ην. Πολιτείαι δεν δώσουν εις τον ελεύθερον κόσμον την κατεύθυνσιν που επιθυμεί ούτος, η ελευθερία θα αποθάνη διά παντός. Ο πρόεδρος τών Ηνωμ. Πολιτειών οφείλει να εξασφαλίση αυτήν την κατεύθυνσιν διά να επιτύχη ειρήνην εν δικαιοσύνη. Αν δώσωμεν παν ό,τι έχομεν διά την Αμερικήν, η Αμερική θα δώση παν ό,τι έχει εις τον κόσμον».

Εν συνεχεία απέτισε φόρον τιμής εις τον πρόεδρον Αϊζενχάουερ, υπογραμμίσας ότι η διαδοχή τούτου θα αποτελέση λίαν δύσκολον έργο διά τον νικητήν τών εκλογών τού προσεχούς Νοεμβρίου, είτε αυτός είναι ο κ. Κέννεντυ, είτε εγώ ο ίδιος».

ΤΟΥΡΚΙΑ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Λονδίνον, 28. – Η κατάστασις εις την Μέσην Ανατολήν εμπνέει μεγάλας ανησυχίας διότι ευρίσκεται εις διαρκή ζύμωσιν και η χθεσινή συνάντησις τών εν Αγκύρα πρεσβευτών τών αραβικών χωρών μετά τού αρχηγού τού τουρκικού κράτους στρατηγού Τζεμάλ Γκιουρσέλ δεν έφερε στοιχεία ενθαρρυντικά διά την λύσιν τού παλαιστινιακού, αντιθέτως δε ο αρχηγός τής Τουρκίας, ομιλήσας εις τούς στρατιωτικούς συνεργάτας του, προεκάλεσε τον πρόεδρον Νάσσερ όπως καταλάβη την περιοχήν τής Αλεξανδρέττας. Είναι τόσον ακανθώδη τα δύο αυτά θέματα ώστε η αγγλική διπλωματία, η οποία δις απέτυχε τελευταίως εις τα σχέδιά της εις την Ανατολικήν Μεσόγειον, να συμβουλεύη και την Τουρκία, σύμμαχόν της εις το ΣΕΝΤΟ, όπως τηρή την στενωτέραν δυνατήν επαφήν με τον αραβικόν κόσμον, την οποίαν ουσιαστικώς η Δύσις έχασε με την εκστρατείαν εις το Σουέζ. Το θέμα, όμως τής Αλεξανδρέττας, το οποίον ανεκίνησεν ο πρόεδρος της Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας, αποτελεί σημείον επί τού οποίου η σημερινή στρατιωτική Κυβέρνησις εν Τουρκία δεν δύναται να υποχωρήση.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT