ΑΠΟΨΕΙΣ

Γραμματα Αναγνωστων

Κομματική πειθαρχία

Κύριε διευθυντά

Το Σύνταγμα προβλέπει ότι οι βουλευτές ψηφίζουν τα νομοσχέδια κατά συνείδηση και όπως νομίζουν ότι συμφέρει στο σύνολο του λαού. Την ελευθερία γνώμης νοθεύει η επιβαλλόμενη από τους αρχηγούς των κομμάτων, «πειθαρχία στην κομματική γραμμή», με απειλή διαγραφής από το κόμμα.

Αυτή η έλλειψις εσωκομματικής δημοκρατίας, μεταβάλλει τους αντιπροσώπους του λαού σε λόχο νεοσυλλέκτων που δεν έχουν δική τους γνώμη παρά μόνο τον λοχία τους. Ζηλεύω τους γερουσιαστάς των ΗΠΑ όταν διαβάζω ότι ψήφισαν ή καταψήφισαν ένα νομοσχέδιο, αντίθετα από την επίσημο θέση του κόμματος, χωρίς να τους χαρακτηρίζουν «προδότες» ή να τους διαγράφουν.

Δεν είμαι νομικός, αλλά σκέπτομαι, δεν θα ήταν καλό για τη δημοκρατία, στην προσεχή αναθεώρηση του Συντάγματος να προστεθεί άρθρο που να απαγορεύει την επιβολή κομματικής πειθαρχίας και τιμωρίας στην ψήφο των βουλευτών;

Γιωργος Αραμπατζης / Ιατρός, Χολαργός

Προμήθειες Υγείας

Κύριε διευθυντά

Σχετικά με το άρθρο του δημοσιογράφου κ. Τ. Τέλλογλου, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυριακής (17.07.2011) με τίτλο ««Εμφραγμα» στις προμήθειες Υγείας» και στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί κανένας από τους μεγάλους διαγωνισμούς που διενεργεί η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

Η ΕΠΥ διενήργησε συνολικά έξι (6) δημόσιους διεθνείς διαγωνισμούς για προϊόντα που τα νοσοκομεία προμηθεύονταν μέχρι και τις αρχές του 2010 χωρίς διαγωνισμούς και στις περισσότερες περιπτώσεις υπερτιμολογημένα από τις προμηθεύτριες εταιρείες.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν διαγωνισμοί για την προμήθεια ενεργών καρδιολογικών εμφυτευμάτων (ενδοστεφανιαίες προθέσεις, βηματοδότες, απινιδωτές), φίλτρων και βελονών τεχνητού νεφρού, συστημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης, ενδοφακών και ορθοπεδικού υλικού.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι, αν και οι έξι (6) διαγωνισμοί έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι επιτευχθείσες τιμές των διαγωνισμών, πριν και από την υπογραφή των συμβάσεων πλαισίου, έχουν ήδη αξιοποιηθεί από το Παρατηρητήριο Τιμών και καταγράφονται ως οι πλέον χαμηλότερες επικρατούσες τιμές στην εγχώρια αγορά, επιφέροντας τεράστια οικονομικά οφέλη τόσο για το Σύστημα Υγείας, όσο και για τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου, όπως ασφαλιστικά Ταμεία, στρατιωτικά νοσοκομεία.

Πράγματι, όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα, ο διαγωνισμός για την προμήθεια ενδοστεφανιαίων προθέσεων ολοκληρώθηκε στα τέλη του περασμένου έτους με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, όπου και επετεύχθησαν μειώσεις έως 54,67% και 70% στις τιμές των ανωτέρω ειδών σε σύγκριση με τις τιμές που επικρατούσαν το 2009 και στις αρχές του 2010.

Η αναφορά στον αποκλεισμό εταιρείας μειοδότριας λόγω «παράλληλων εισαγωγών» από άλλες «ευρωπαϊκές χώρες» δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι η εν λόγω εταιρεία αποκλείστηκε έπειτα από απόσυρση μέρους της προσφοράς της.

Ο σχολιασμός στο δημοσίευμα ότι υπάρχει πλημμελής γνώση της αγοράς ιατροτεχνολογικού υλικού από την ΕΠΥ θεωρούμε ότι δεν είναι δόκιμος, δεδομένου ότι τα προσφερόμενα στον διαγωνισμό είδη [ενδοστεφανιαίες προθέσεις (stents), βηματοδότες] διέθεταν τα ίδια ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών, που προμηθεύονταν μέχρι και τις αρχές του 2010 σε τιμές «υπερπολλάπλασιες» από τις εταιρείες των αντιστοίχων κλάδων.

Η εκτιμώμενη δε ετήσια μείωση από τα αποτελέσματα των ενιαίων διαγωνισμών και κατ’ επέκταση το ετήσιο οικονομικό όφελος του Δημοσίου από τη διαφορά προϋπολογισθείσας δαπάνης (με βάση το κόστος των προηγούμενων περιόδων) με την κατακυρωθείσα δαπάνη να ανέρχεται σε 82.863.907,10 ευρώ.

Μάλιστα, αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο με χρονική διάρκεια δύο ετών γίνεται εμφανές ότι το όφελος είναι διπλάσιο, αφού επιτυγχάνεται παράλληλα και καλύτερος προγραμματισμός.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εν λόγω διαγωνισμών τηρούνται οι υποχρεωτικές προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις των Π.Δ. 118/2007 και 60/2007. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω διατάξεων, η ΕΠΥ ολοκλήρωσε μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών τους ανωτέρω διαγωνισμούς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3886/2011 για τη Δικαστική Προστασία των Συμβάσεων, οι οποίες απαγορεύουν την υπογραφή τους, λόγω εκκρεμοδικίας σε ασφαλιστικά μέτρα, η ΕΠΥ ήταν υποχρεωμένη να αναμείνει το σύνολο των αποφάσεων που εκκρεμούσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πρώτες συμβάσεις έχουν θεωρηθεί κατά τον Προσυμβατικό Ελεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως απαιτείται.

Είναι γεγονός ότι για πρώτη φορά διενεργούνται διαγωνισμοί σε πανελλήνιο επίπεδο και είναι «κατανοητή» η ανησυχία των εταιρειών για την επιβίωσή τους, εφόσον μέχρι πρότινος, αυτή εξαρτιόταν τόσο από τις ανεξέλεγκτες υψηλές τιμές, όσο και από τις ανεξέλεγκτες ποσότητες και ποικιλίες προϊόντων.

Αικατερινη Καστανιωτη / Πρόεδρος Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Απάντηση

Δεν αμφισβήτησα ότι η διαδικασία των διαγωνισμών περιόρισε το κόστος των προσφερομένων ειδών, ούτε ότι οι ίδιες εταιρείες που προσέφεραν ακριβότερες τιμές τώρα, στο πλαίσιο των διαγωνισμών, προσφέρουν τα ίδια προϊόντα σε υποπολλαπλάσιες τιμές. Εκείνο που επισημαίνεται στο άρθρο είναι ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο προδιαγράφηκαν οι διαγωνισμοί έδωσε εκ των υστέρων το δικαίωμα σε εταιρείες να προβάλλουν ισχυρισμούς που θα μπορούσαν εκ των προτέρων να έχουν «εξουδετερωθεί». Και ότι στην περίπτωση των προμηθευτών τεχνητού νεφρού έγιναν δεκτές πρακτικές που περισσότερο με εναρμονισμένες πρακτικές μοιάζουν παρά με διαδικασία διαγωνισμού.

Τασος Τελλογλου

Για τα ΑΕΙ

Ι

Κύριε διευθυντά

Σε σχόλιό σας διερωτάται η «Κ» πώς είναι δυνατόν η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών να αποφάσισε να μην εφαρμόσει τον προσεχή Σεπτέμβριο τον Διαμαντοπούλειο Νόμο για τα ΑΕΙ, εφόσον, όπως εγώ το κατάλαβα, δεν γίνουν αλλαγές στον πυρήνα της φιλοσοφίας του. Ως εκπαιδευτικός λειτουργός θετικού κλάδου, χωρίς να είμαι βέβαια στο μυαλό των συναδέλφων του Αθήνησι, μπορώ να προτείνω δύο τουλάχιστον στέρεες εξηγήσεις στον διαπορούντα και έκπληκτο συντάκτη του σχολίου: (α) Ισως οι συγκλητικοί να πείσθηκαν από την πλειοψηφία των ερωτηθένων συνταγματολόγων και καθηγητών της Νομικής που έκρινε ότι το Ν/Σ φλερτάρει με την αντισυνταγματικότητα. (β) Μπορεί οι συγκλητικοί να έχουν εμπεδώσει το νόημα της «Αντιγόνης» του Σοφοκλέους.

δρ Δ. Καραγιαννακης / Καθ. Μαθηματικών ΤΕΙ Κρήτης

ΙΙ

Κύριε διευθυντά

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε ότι, ακόμη κι αν ψηφιστεί ο νόμος για τα ΑΕΙ, ΔΕΝ θα τον εφαρμόσει! Οταν οι κορυφαίοι πνευματικοί ταγοί μας, θεματοφύλακες -υποτίθεται- Αρχών και Αξιών και παιδαγωγοί της νεολαίας μας, περιφρονούν τόσο προκλητικά την έννομη τάξη, απλώς δικαιώνουν τους όποιους Φωτόπουλους και Λυμπερόπουλους, τα κομματικά γκρουπούσκουλα, αλλά και τους φοιτητές, που σπάζουν, καταστρέφουν, καίνε τα πανεπιστήμια και χτίζουν τους καθηγητές στα γραφεία τους! Κάποιος πρέπει να τους θυμίσει αυτά που θα έπρεπε να διδάσκουν όχι μόνο λόγω, αλλά και -κυρίως- έργω: «Dura lex, sed lex» και «Οι νόμοι πρέπει να είναι υπεράνω όλων»! (Αριστοτέλης).

Θαλης Π. Κουτουπης / Σύμβουλος Επικοινωνίας

Πρόληψη πυρκαγιών

Κύριε διευθυντά

Τελευταία συμβαίνουν εκτεταμένες πυρκαγιές όπως π.χ. στην Κρήτη και τα Ιόνια νησιά, που παρουσιάζονται ταυτοχρόνως σε πολλά μέτωπα και δημιουργούν την εύλογη υποψία ότι πρόκειται περί εμπρησμών. Παλαιότερα, κάθε καλοκαίρι στρατιωτικές δυνάμεις στρατοπέδευσαν στα δάση μας και τα φρουρούσαν, αποτρέποντας τους εμπρησμούς. Αυτό δυστυχώς δεν γίνεται από ετών, με αποτέλεσμα να κατακαίγονται τα λιγοστά εναπομένοντα δάση. Σε πολλές περιπτώσεις μεγάλων καταστροφικών πυρκαγιών που μαίνονται, ζητείται από στρατιωτικές μονάδες να διαθέσουν προσωπικό για την κατάσβεσή τους. Πρέπει να σημειωθεί, ότι ενώ το στρατιωτικό προσωπικό είναι εκπαιδευμένο και αποτελεσματικό στη φύλαξη, δεν είναι κατάλληλο για την κατάσβεση.

Σωτηριος Γεωργιαδης / Απόστρατος αξιωματικός Ε.Δ.

Από τα ασήμαντα τα σημαντικά

Κύριε διευθυντά

Είμαι ηλικιωμένο άτομο και έχω την εντύπωση ότι η εντριβή με αλκοολούχο λουσιόν ανακουφίζει τον πόνο των ποδιών μου. Μέχρι χθες αγόραζα το μπουκαλάκι ένα ευρώ ενώ σήμερα, σε άλλο σούπερ μάρκετ, δύο και εξήντα τέσσερα.

Προκύπτουν δύο ερωτήματα: εάν έχω ευθύνη που δεν κατήγγειλα το γεγονός και δεύτερον εάν στη χώρα μας λειτουργούν ελεγκτικές αρχές υπεύθυνες να επιλαμβάνονται γενικά και αυτεπάγγελτα.

Εγώ πιστεύω ότι μια κοινωνία προοδεύει όταν είναι οργανωμένη και στηρίζεται στην εφαρμογή των νόμων και όχι στην αυτοδικία. Ο λαός ψηφίζει και οι πολιτικοί οφείλουν να αλλάζουν τα κακώς κείμενα και τονώνουν τις αξίες της ζωής.

Ιωαννης Ν. Παπανικολαου