ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…18.VΙΙ.1963

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ: Θεσσαλονίκη, 17.- Σήμερον παρεσχέθη η πληροφορία ότι «συμμορία της καρφίτσας» δεν υπήρξεν αλλά κατά την άφιξιν του στρατηγού Ντε Γκωλλ εις την Θεσσαλονίκην εκλήθησαν προς ενίσχυσιν των αστυνομικών οργάνων 2.000 περίπου άτομα, μεταξύ των οποίων και πρόεδροι παραρτημάτων της Ενώσεως Κέντρου εις τα οποία διά να διακρίνωνται από τα αστυνομικά όργανα ότι τελούν εν υπηρεσία διενεμήθησαν σήματα φέροντα κεφαλήν καρφίτσας. Εξ άλλου, την 10ην π.μ. σήμερον προσήχθη και πάλιν εις τον ανακριτήν κ. Χρήστον Σαρτζετάκην ο συλληφθείς χθες υπομοίραρχος Εμμανουήλ Καπελώνης, διοικητής του παραρτήματος ασφαλείας του εβδόμου αστυνομικού τμήματος, διά να απολογηθή διά την κατ’ αυτού κατηγορίαν ηθικής αυτουργίας εις την δολοφονίαν του βουλευτού Λαμπράκη και τον τραυματισμόν του βουλευτού Τσαρουχά. Ο Καπελώνης εζήτησε και έλαβε νέαν 24ωρον προθεσμίαν και τοιουτοτρόπως θα απολογηθή αύριον.

ΘΥΓΑΤΗΡ ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Θεσσαλονίκη, 17.- Συνελήφθη η θυγάτηρ του βουλευτού της ΕΔΑ κ. Τσαρουχά, κατά της οποίας υπήρχε τελεσίδικος απόφασις του εφετείου, διά της οποίας κατεδικάσθη εις 4μηνον φυλάκισιν διά περιύβρισιν αρχής.

Η «MONDE» ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ: Παρίσιοι, 17.- Η εφημερίς «Μοντ» εις άρθρον της τονίζει μεταξύ των άλλων ότι πολλοί από τους Ελληνας «πολιτικούς» καταδίκους προέρχονται από τον ύποπτον εκείνον υπόκοσμον, ο οποίος αλιεύει εις τα θολά νερά και επωφελείται πάσης ανωμαλίας διά να επιδοθή εις εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Πρόκειται προσθέτει περί φονέων, οι οποίοι εδολοφόνησαν, εβίασαν ή ελεηλάτησαν και κατά συνέπειαν, δεν δύνανται να καταταχθούν εις μίαν ιδεολογίαν. Αλλως τε, εις την συμφωνίαν της Βάρκιζας, η οποία υπεγράφη μεταξύ της Κυβερνήσεως Πλαστήρα και των κομμουνιστών ηγετών Σιάντουα και Παρτσαλίδη, καθωρίσθη ότι αποκλείονται της αμνηστίας όλοι οι ένοχοι εγκλημάτων κοινού δικαίου. [Στη φωτογραφία, από αριστερά, οι Ηλίας Τσιριμώκος, Γιώργης Σιάντος και Μήτσος Παρτσαλίδης κατά την υπογραφή, στο υπουργείο Εξωτερικών στις 12 Φεβρουαρίου 1945, της συμφωνίας η οποία είχε μονογραφηθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της ιδίας ημέρας στη βίλλα Κανελλοπούλου στη Βάρκιζα.]