ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…21.VΙΙ.1963

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΝΕΙΡΟ: (Από την στήλην «Σημειώσεις ενός Αθηναίου».) Μία συγκέντρωσις 25 χιλιάδων Γάλλων, Γερμανών, Ιταλών, Ολλανδών και άλλων Ευρωπαίων αντιπροσώπων συνεκροτήθη την περασμένην εβδομάδα εις το Ντόρτμουντ της Γερμανίας διά να διακηρύξη την θέλησίν της διά την συγκρότησιν των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, περί των οποίων, ως εκπρόσωπος της Γαλλίας ωμίλησεν ο κ. Ζαν Μοννέ. Ο Γάλλος πολιτικός ετόνισεν ότι όπισθεν των 25 χιλιάδων εκείνων ατόμων ίστανται εκατομμύρια ανδρών και γυναικών που αποτελούν την ειρηνικήν και ακατανίκητον δύναμιν μιας ευρωπαϊκής δημοκρατίας. «Ευρισκόμεθα εδώ, είπε, διά να διακηρύξωμεν από κοινού τον σκοπόν των προσπαθειών μας: Να ενώσωμεν τους δημοκρατικούς λαούς μας εις μίαν και μόνην ελευθέραν χώραν, τας Ηνωμένας Πολιτείας της Ευρώπης, και να συγκροτήσωμεν μεταξύ αυτών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μίαν ένωσιν ίσων συνεταίρων. Αυτή είναι η μεγάλη επανάστασις της εποχής μας. Από την έκβασιίν της εξαρτάται η ζωή μας.»

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ: «Τιμητικός τόμος επί τη 125ετηρίδι του Αρείου Πάγου». Σχ. 8ον. Σελ. 548. Εκδοσις της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι 1963.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Ο ένδοξός μας Βυζαντινισμός (Ποιήματα του Καβάφη εμπνευσμένα από το Βυζάντιο)». Υπό του κ. Κλέωνος Β. Παράσχου.