ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…25.VΙΙ.1963

ΦΙΝΤΕΛ ΚΑΣΤΡΟ: Ουάσιγκτων, 24.- Εις αντίποινα διά την δέσμευσιν όλων των κουβανικών κεφαλαίων, εις τας Ηνωμένας Πολιτείας, συμπεριλαμβανομένων και των εις την διάθεσιν της κουβανικής αντιπροσωπείας του ΟΗΕ, η Κούβα κατέσχε το μέγαρον της εν Αβάνα αμερικανικής πρεσβείας. Εκπρόσωπος του Σταίητ Ντηπάρτμεντ εδήλωσεν ότι η κατάσχεσις εκ μέρους του καθεστώτος Κάστρο (φωτογραφία) αποτελεί απόφασιν άνευ προηγουμένου. Ο ίδιος εκπρόσωπος εδήλωσεν ότι αι Ηνωμέναι Πολιτείαι εζήτησαν από την Ελβετίαν, η οποία εκπροσωπεί τα αμερικανικά συμφέροντα εις την Κούβαν όπως υποβάλη πλήρη έκθεσιν επί της κουβανικής αυτής ενεργείας.

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ: Παρίσιοι, 24.- Η αστυνομία ανεκοίνωσεν ότι κατόπιν συμπλοκών που εσημειώθησαν μεταξύ συμμοριών Μαυριτανών και Μαροκινών, οι οποίοι επετέθησαν εναντίον αλλήλων χρησιμοποιούντες μαχαίρας, φιάλας και λίθους, 27 άτομα ετραυματίσθησαν. Επίσης συνελήφθησαν έτερα 73 άτομα. Αι βιαιότητες είχον φθάσει εις το αποκορύφωμά των όταν Αραβες και Αφρικανοί κατεδίωκον αλλήλους χθες την νύκτα εις τας οδούς του προαστίου Σαιν Ντενίς. Ο Αλγερινός ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, κειμένου εις την οδόν Λαντύ, όπου εσημειώθησαν αι αιματηρότεραι συγκρούσεις, εδήλωσεν ότι τα επεισόδια προεκλήθησαν την παρελθούσαν Κυριακήν όταν ούτος εξεδίωξεν εκ του ξενοδοχείου του ομάδα Μαυριτανών, οι οποίοι είχον κλέψει τα υποδήματα ορισμένων πελατών. […] Η χθεσινοβραδυνή συμπλοκή διήρκεσεν 45 περίπου λεπτά και διά την αποκατάστασιν της τάξεως εστάλησαν τεθωρακισμένα οχήματα της αστυνομίας […]. Οι κάτοικοι της περιοχής έτρεχαν πανικόβλητοι εις τας οδούς, παιδία έκλαιον και γυναίκες εκραύγαζον καλούσαι εις βοήθειαν. Οι περισσότεροι αυτών κατέφυγον εις τα πέριξ καταστήματα προς προστασίαν […]. Η αστυνομία περισυνέλεξεν εκ της οδού δύο περίστροφα, πολλάς μαχαίρας και ράβδους.

ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ: Γενεύη, 24.- Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του ΟΗΕ διέγραψε την Πορτογαλίαν από μέλος της, λόγω της πολιτικής της εις την Αγκόλαν.