ΑΠΟΨΕΙΣ

ΦΠΑ σε δύο δόσεις από Οκτώβριο για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες


ΦΠΑ σε δύο δόσεις από Οκτώβριο για επιχειρήσεις, ελεύθερους
επαγγελματίες

Με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που θα υποβληθούν τον Οκτώβριο
τίθεται σε ισχύ η πράξη νομοθετικού, που υπεγράφη χθες από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η οποία προβλέπει ότι επιχειρήσεις και
ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν τον Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας σε δύο μηνιαίες δόσεις, προκαταβάλλοντας το 30%
της οφειλής.

Επίσης, με την ίδια πράξη νομοθετικού περιεχομένου:

1. Αυξάνεται στα 150.000 ευρώ από 30.000 ευρώ το όριο για
προσωποκράτηση εξαιτίας οφειλών στο Δημόσιο

2. Αναπροσαρμόζεται στις 5.000 ευρώ από 2.000 σήμερα το όριο
μέχρι του οποίου δεν επισύρουν ποινικές κυρώσεις οι οφειλές
ασφαλιστικών εισφορών.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη των επιχειρήσεων και των
ελεύθερων επαγγελματιών προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα μεγάλα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τις περιοδικές
δηλώσεις των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει από 20-10-2009,
προβλέπεται πληρωμή ενός σημαντικού ποσοστού της οφειλής (30%)
ταυτόχρονα με τη δήλωση και η εξόφληση του υπολοίπου σε δύο
μηνιαίες δόσεις. Στο διάστημα αυτό θα ισχύει η από τον νόμο
προβλεπόμενη επιβάρυνση, που ανέρχεται σε 1,5% μηνιαίως, λόγω
εκπρόθεσμης καταβολής, αλλά δεν θα ισχύουν οι προβλεπόμενες
ποινικές ευθύνες. Μετά το διάστημα των δύο μηνών, θα αναζητούνται
και οι ποινικές ευθύνες και θα επιβάλλεται προσαύξηση 2% για κάθε
μήνα καθυστέρησης.

Οπως επισημαίνεται από το υπουργείο Οικονομικών, «η διακίνηση
πολλών μεταχρονολογημένων ή και ακάλυπτων επιταγών έχει ως
αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να μην έχουν εισπράξει τον ΦΠΑ των
πωλήσεών τους έως την ημέρα καταβολής του και να μην μπορούν να τον
αποδώσουν».

Στην πράξη νομοθετικού περιεχόμενου συμπεριλήφθηκε διάταξη που
προβλέπει την αύξηση του ποσοστού των επισφαλειών από 0,5% και 1%
σε 1% και 1,5% αντίστοιχα. Οι επιχειρήσεις βάσει της νομοθεσίας
έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν αφορολόγητο το 0,5% -1% του τζίρου
τους για ανείσπρακτες απαιτήσεις. Πλέον, η κυβέρνηση με την πράξη
νομοθετικού περιεχομένου αυξάνει το ποσοστό σε 1% και 1,5% του
τζίρου τους.

(Ημερομηνία δημοσίευσης 17/09/09)