ΑΠΟΨΕΙΣ

Αναγέννηση τώρα

Γιορτάζουμε τις μέρες αυτές την επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας μας, που συντελέστηκε με την Επανάσταση του 1821. Γιορτή που σήμερα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η Ελλάδα χρειάζεται αναγέννηση, τώρα. Χρειαζόμαστε μια άλλη Ελλάδα, μια δημιουργική Ελλάδα. Γιατί η οικονομική εξάρτηση δημιουργεί συνθήκες υποτέλειας και μας αποστερεί την αυτενέργεια. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, ευθύνη του πολιτικού προσωπικού είναι να χαράσσει σχέδιο με λογική και τόλμη, να κρατά ανοικτούς τους δρόμους προς το μέλλον, όχι να εξαντλείται στον σχολιασμό του παρελθόντος και του παρόντος. Στη χώρα μας έλειψαν και λείπουν η πεπαιδευμένη σκέψη και η καινοτόμος πράξη.

Ο μεταρρυθμιστικός προοδευτισμός είναι η οδός αναγέννησης της Ελλάδας. Συνίσταται στο πλαίσιο: ευνομία, κανόνες, δικαιώματα και ελευθερίες, ανθρωπισμός, μεταρρυθμίσεις, δημιουργία.

Η νέα κοινωνική συνεννόηση, επικεντρωμένη στον άνθρωπο, ώστε η χώρα μας να συγκροτήσει ανθρωποκεντρική οικονομία και διοίκηση, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του μεταρρυθμιστικού προοδευτισμού. Η νέα κοινωνική συνεννόηση βασίζεται σε αρχές και συγκεκριμένα πολιτικά προτάγματα που απουσιάζουν από την κοινωνία μας και την ελληνική Πολιτεία. Ειδικότερα, αμεροληψία του κράτους, αμοιβαίο πλεονέκτημα κράτους και πολίτη, ακριβοδικία στην αγορά, εθελοντισμός και αμοιβαία συνεισφορά, επανορθωτικές πολιτικές για την εδραίωση του οικονομικού ανθρωπισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης, μεγιστοποίηση των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, πολιτική προβλεπτικότητα, ομαλότητα.

Ο κοσμοπολιτικός ελληνισμός, ανοικτός και οικουμενικός, όχι εθνοκεντρικός και ελλαδοκεντρικός, αποτελεί απαράβατο όρο για την πραγμάτωση της νέας κοινωνικής συνεννόησης. Ενας ελληνισμός σε αρμονική συνεργασία με το διεθνές περιβάλλον, που θα εκμεταλλευτεί όλες τις ευκαιρίες που προσφέρονται και δημιουργούνται στην περιφέρειά του, που θα βγει από την εσωστρέφεια και τον αφόρητο επαρχιωτισμό μεγάλου μέρους των πολιτικών, οικονομικών και πνευματικών του ελίτ, που θα ανοιχτεί στην οικουμένη. Ενας ελληνισμός μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ισχυρός και πρωτοπόρος, που θα λειτουργήσει για άλλη μια φορά στην Ιστορία ως ενωτικός δεσμός της όλης Ευρώπης, από την Ιρλανδία μέχρι τα Ουράλια όρη.

Η πρακτική λογική είναι η αναγκαία συνθήκη για την πραγμάτωση της αναγέννησης της Ελλάδας. Δεν αρκούν η καθαρή και η κοινή λογική. Η πρώτη αναφέρεται σε αφαιρετικά σχήματα, η δεύτερη σε μια απαίδευτη και ρηχή συναντίληψη. Αυτό που χρειαζόμαστε ως κοινωνία είναι η πρακτική εφαρμογή της λογικής στον καθημερινό βίο και σε όλο το εύρος των δομών του κράτους. Μόνον η αλήθεια και η λογική εγγυώνται τη δημιουργία μιας νέας, ανθρωποκεντρικής οικονομίας και διοίκησης. Μιας Πολιτείας που δεν θα ενισχύει απλώς, αλλά θα ανοίγει δρόμους και θα αίρει εμπόδια που στέκονται μπροστά στον δημιουργικό Ελληνα, τον Ελληνα της δράσης, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της προσφοράς και του πολιτισμού. Μιας Πολιτείας που θα συνδιαλέγεται με τις παραγωγικές ομάδες, που θα στέκεται αρωγός της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα η οποία στηρίζεται στην αρχή της μη βλάβης. Στόχος δεν μπορεί να είναι η ανασυγκρότηση του παραγωγικού μας μοντέλου, αλλά η ανακατασκευή του.

Μια νέα ολιστική αντίληψη του ανθρώπου προϋποτίθεται για την εμπέδωση και εφαρμογή της πρακτικής λογικής. Η παιδεία αποτελεί το σπουδαιότερο πολιτικό ζήτημα, μακροπρόθεσμα σπουδαιότερο και από την οικονομία. Τα πολύπλευρα φαινόμενα παρακμής και οι δυσλειτουργίες στη δημόσια διοίκηση δεν πρόκειται να υπερβαθούν δίχως αλλαγή κουλτούρας. Αν δεν δημιουργήσουμε έναν καθολικό άνθρωπο, κάθε προσπάθεια αλλαγής θα μοιάζει με επιπλέον νερό στον τετρημένον πίθον των Δαναΐδων. Εναν καθολικό άνθρωπο που θα διέπεται από κριτικό και ερευνητικό πνεύμα, από δημιουργικότητα, εφευρετικότητα και επιστημοσύνη, από καλλιτεχνικές ευαισθησίες, από ανθρωπισμό. Εναν ολοκληρωμένο άνθρωπο, ικανό να ανταποκριθεί με επιτυχία σε κάθε περίσταση. Εναν άνθρωπο αυτοδύναμο που θα ξεφύγει από το θλιβερό παρόν της Ελλάδας και θα οδηγήσει τον εαυτό του και τη χώρα στον δρόμο της αρετής, της προόδου και της αξιοπιστίας. Η Ελλάδα χρειάζεται αναγέννηση τώρα. Μια αναγέννηση για μια δημιουργική Ελλάδα.

* Ο κ. Θ. Π. Φορτσάκης είναι βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ.