ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρόγραμμα ΚΚΕ για Υγεία

Πρόγραμμα ΚΚΕ για Υγεία

 

Για την Κοινωνική Πολιτική το ΚΚΕ
προτείνει:

Σύγχρονο δημόσιο και δωρεάν σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης που
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών
τους. Οι κρατήσεις των ασφαλισμένων για τον κλάδο Υγείας να
καταργηθούν. Να ενταχθούν στο Ενιαίο, Δημόσιο, Δωρεάν Σύστημα
Υγείας όλες οι υγειονομικές υπηρεσίες, που λειτουργούν σήμερα από
τα ασφαλιστικά ταμεία. Να κοινωνικοποιηθούν όσες ιδιωτικές μονάδες
είναι κατάλληλες και λειτουργούν σήμερα στους τομείς Υγείας και
Πρόνοιας. Να καταργηθεί η δραστηριότητα των επιχειρηματιών σ’
αυτούς τους τομείς. Η χρηματοδότηση των παραπάνω τομέων υπηρεσιών
πρέπει να γίνεται από το κράτος και τους εργοδότες.

Αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους τόπους
δουλειάς. Να καταργηθούν άμεσα όλοι οι ιδιωτικοί φορείς Υγιεινής
και Ασφάλειας.

Διεκδικούμε ιδιαίτερες κρατικές υπηρεσίες και παροχές για την
προστασία της μητρότητας, για τις εγκύους και τις νέες μητέρες, για
τη βρεφική παιδική ηλικία για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ)
και τις οικογένειές τους, τους ηλικιωμένους και τους χρόνια
πάσχοντες.

Να δημιουργηθούν ως βασικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Κέντρα
Υγείας. Να καλύπτουν όλη τη χώρα.

Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Δημόσιας Υγείας, Ιατρικής και Εργασίας,
Οικογενειακού Προγραμματισμού, Σχολικής Υγείας κλπ να αποτελούν
τμήματα του ενιαίου λειτουργικά Κέντρου Υγείας.

Ο οικογενειακός γιατρός πρέπει να αποτελεί βασικό μοχλό λειτουργίας
και σύνδεσης του Κέντρου Υγείας με την οικογένεια και να είναι
ενταγμένος στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Τα αγροτικά ιατρεία να αντικατασταθούν από τα Κέντρα Υγείας
αγροτικού τύπου.

Τα νοσοκομεία στο δευτεροβάθμιο επίπεδο του Δημόσιου Συστήματος
Υγείας να καλύπτουν πλήρως τις γεωγραφικές ανάγκες με πλήρη
στελέχωση και σύγχρονη υποδομή και εξοπλισμό.

Το προσωπικό στον τομέα της Υγείας-Πρόνοιας να είναι μόνιμο,
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με αξιοπρεπείς μισθούς,
συνθήκες εργασίας και δυνατότητες επιστημονικής εξέλιξης.

Η προστασία της Δημόσιας Υγείας συνδέεται με τη γενικότερη
κυβερνητική πολιτική και την προστασία του περιβάλλοντος, την
υγιεινή των τροφίμων, την καταπολέμηση των ναρκωτικών, της
εγκληματικότητας, τις συγκοινωνίες, τον πολιτισμό. Όλες αυτές οι
δραστηριότητες να είναι ευθύνη του κράτους.

Ανάπτυξη κρατικής βιομηχανίας φαρμάκου, υγειονομικού υλικού και
βιοϊατρικής τεχνολογίας. Να λειτουργεί Κρατικός Οργανισμός
Φαρμάκου, που, εκτός από την παραγωγή, να έχει στην ευθύνη του την
εισαγωγή, τον έλεγχο, τη διάθεση όλων των σύγχρονων φαρμακευτικών
σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά. Το φάρμακο να
παρέχεται δωρεάν στους ασθενείς.

Πηγή:
ΚΚΕ