ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρόγραμμα ΣΥΝ για Δημόσια Διοίκηση

 

Πρόγραμμα ΣΥΝ για Δημόσια Διοίκηση

 

Να προστατέψουμε και να αναβαθμίσουμε τις
δημόσιες υπηρεσίες

Η Δημόσια Διοίκηση και οι δημόσιες υπηρεσίες γενικότερα
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και αδυνατούν να παίξουν τον ρόλο
τους τόσο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας όσο και προς τους
πολίτες. Η ανυπαρξία ή η ανεπάρκεια κοινωνικών αγαθών και
υπηρεσιών, η αναποτελεσματικότητα, η γραφειοκρατία, η διαφθορά και
η συναλλαγή, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά των δημοσίων υπηρεσιών
και οδηγούν στην υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του λαού μας,
ταλαιπωρούν τον πολίτη και συνθλίβουν τον ίδιο τον εργαζόμενο στο
Δημόσιο.

Χωρίς να παραγνωρίζουμε τον κομματισμό και τις πελατειακές
σχέσεις, που αποτελούν βασικές αιτίες για την απουσία λειτουργικής
ανεξαρτησίας της Δημόσιας Διοίκησης, θεωρούμε ότι για τη σημερινή
κατάσταση των δημοσίων υπηρεσιών ευθύνονται κύρια οι
νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθούνται.

Η πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση για το δημόσιο τομέα ήταν
και είναι ενταγμένη στα πλαίσια των νεοφιλελεύθερων επιλογών
της.

Στα πλαίσια αυτά κινήθηκαν οι παρεμβάσεις της σε όλους τους
τομείς και τις κλασικές λειτουργίες του κράτους.

Η πολιτική αυτή:

Περιόρισε και περιορίζει κάθε παραγωγική δραστηριότητα του κράτους.
ανεξάρτητα από το ρόλο και τη σημασία τους στην αναπτυξιακή πορεία
της χώρας αλλά και στον έλεγχο και τη λειτουργία της αγοράς.

Περιόρισε και περιορίζει τις κοινωνικές λειτουργίες του κράτους,
ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς όπως η παιδεία, η υγεία, η ασφάλιση,
η πρόνοια, με βασικό στόχο τον περιορισμό των κοινωνικών δαπανών,
την αύξηση των υπερκερδών του ιδιωτικού τομέα και τη μεταφορά του
σχετικού κόστους στους χρήστες των δημόσίων υπηρεσιών

Οι παραπάνω επιλογές συνοδεύτηκαν με τον περιορισμό
μισθολογικών, ασφαλιστικών, εργασιακών αλλά και συλλογικών
δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Δημόσιο και σε συνδυασμό με τον
κομματισμό, τις πελατειακές σχέσεις και τη διαπλοκή, οδήγησαν
στηνπαραπέρα υποβάθμιση υπηρεσιών και εργαζομένων.

Παρόλα όμως αυτά, το ΠΑΣΟΚ εμμένει στις ίδιες πολιτικές., Βασικό
πολιτικό εργαλείο θεωρεί το πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ, το οποίο και έχει
νομοθετήσει.

Βασικός στόχος είναι η παραπέρα μείωση των δαπανών του δημοσίου
ως ποσοστό του ΑΕΠ, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Δημοσίου στον
ιδιωτικό τομέα, η μείωση της απασχόλησης στο Δημόσιο, ο περιορισμός
της μονιμότητας μόνο σε θέσεις δημόσιας εξουσίας, η ανατροπή των
εργασιακών σχέσεων, η κατάργηση κάθε μισθολογίου και η σύνδεση
αμοιβής με την απόδοση.

Οι προτάσεις που παρουσίασε η Ν.Δ. για τη δημόσια διοίκηση
κινούνται στο πλαίσιο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που ήδη
εφαρμόζονται από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ συναγωνίζονται για το ποιος είναι ο
καλύτερος στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, στον περιορισμό
των κοινωνικών δικαιωμάτων, στο λιγότερο κράτος για τους πολλούς
και στο περισσότερο για τους λίγους και εκλεκτούς επιχειρηματίες,
στην ανατροπή των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο με τη διεύρυνση
της μερικής απασχόλησης και του θεσμού των εκτάκτων, καθώς και στην
παραπέρα εξάρτηση και μισθολογική καθήλωση των εργαζομένων στο
Δημόσιο.

Η Αριστερά βρίσκεται στον αντίποδα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών
επιλογών του δικομματισμού. Οι θέσεις και οι προτάσεις μας έχουν ως
στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου τομέα, την κατοχύρωση, τη
διεύρυνση αλλά και τη διασφάλιση νέων δικαιωμάτων για τους
πολίτες.

Στα πλαίσια αυτά, σε συνεργασία με τα κινήματα,
αγωνιζόμαστε για:

Διατήρηση και αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών, ώστε στις
σημερινές κυρίως συνθήκες του ανταγωνισμού και της αγοράς να
βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους
πολίτες, να καλύψουν τις σημερινές διευρυμένες ανάγκες τους και να
συμβάλουν στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Αύξηση των πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων
υπηρεσιών και ιδιαίτερα αυτών που αναφέρονται στα κοινωνικά
δικαιώματα (παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια, ανεργία)
ώστε να διασφαλιστεί -και για την ελληνική κοινωνία- ένα
στοιχειώδες κοινωνικό κράτος. Η χώρα μας, και όσον αφορά το μέγεθος
του δημόσιου τομέα και όσον αφορά τις κοινωνικές δαπάνες, βρίσκεται
στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε.

Καθιέρωση με τρόπο αντικειμενικό και προς όφελος της αποκέντρωσης
και της ισομερούς ανάπτυξης του νέου διοικητικού μοντέλου της χώρας
(κεντρική διοίκηση, περιφερειακή διοίκηση, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση,
τοπική αυτοδιοίκηση). Να σταματήσει να αντιμετωπίζεται το θέμα των
αρμοδιοτήτων και ο φορέας που τις ασκεί, στη βάση σκοπιμοτήτων και
πολιτικών προσωπικών συσχετισμών.

Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία
του κάθε φορέα διοίκησης -αυτοδιοίκησης,

Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Αντικειμενικό σύστημα
προσλήψεων, αξιοκρατική στελέχωση των υπηρεσιών, αντικειμενοποίηση
των υπηρεσιακών μεταβολών, ανεξάρτητα υπηρεσιακά συμβούλια,
κατάργηση του απαράδεκτου θεσμού της μερικής απασχόλησης στο
δημόσιο, ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας, αύξηση των δαπανών για την
επιμόρφωση και την κατάρτιση,.

Οικονομική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. ΄Όχι στις
μισθολογικές ρυθμίσεις που αναπαράγουν την επιδοματική πολιτική και
διαιωνίζουν την λιτότητα σε μισθούς και συντάξεις. Καθιέρωση νέου
μισθολογίου.

Ενίσχυση των υποδομών των δημοσίων υπηρεσιών. Αντιμετώπιση των
προβλημάτων στέγασης, μηχανολογικού εξοπλισμού, πληροφορικής
κ.λπ.

Καθιέρωση, μέσα από ένα σύγχρονο υπαλληλικό κώδικα, νέων
δημοκρατικών δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων των υπαλλήλων

Κατοχύρωση της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της
διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση. Απλούστευση διαδικασιών,
κωδικοποίηση της νομοθεσίας, χάρτες δικαιωμάτων των πολιτών,
κοινωνικός έλεγχος των δημόσιων υπηρεσιών.

Πηγή:
Γραφείο Τύπου ΣΥΝ