ΑΠΟΨΕΙΣ

Η άλλη μεγάλη πρόκληση στο προσφυγικό – μεταναστευτικό

Μετά την πρόσφατη κορύφωση των αφίξεων προσφύγων στην Ευρώπη, το διάστημα 2015-2016, έχει έρθει η ώρα να στρέψουμε την προσοχή μας στην αποτελεσματική ένταξη εκείνων που έχουν τύχει προστασίας στις κοινωνίες μας. Ολοι γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή αρχίζει σε τοπικό επίπεδο. Αλλά για πρώτη φορά τώρα, χάρη σε μια κοινή μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, κατανοούμε καλύτερα τις προκλήσεις που υπάρχουν και τις ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Στοιχεία από περισσότερες από 70 τοπικές αρχές από όλη την Ευρώπη δείχνουν ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για πολύ μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, αλλά και σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Σχεδόν τα δύο τρίτα των μεταναστών εγκαθίστανται σε μητροπολιτικές, πυκνοκατοικημένες περιοχές, με τις περιφέρειες των πρωτευουσών να καταγράφουν τα υψηλότερα μερίδια μεταναστευτικού πληθυσμού.

Δυστυχώς, σήμερα, εξακολουθεί να υφίσταται, σε μεγάλο βαθμό, η «νοοτροπία των στεγανών» μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης, στέγασης, υγείας και εκπαίδευσης. Ομως, η ένταξη δεν είναι αυτόνομη πολιτική· αντιθέτως, συνεπάγεται ότι η στέγαση, η εκπαίδευση, η υγεία, οι μεταφορές και η απασχόληση συνεργάζονται ως τμήματα του ίδιου μηχανισμού.

Πέρα από το ζήτημα του συντονισμού, η έλλειψη διαρθρωτικών πόρων παραμένει πρόκληση σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Οι επενδύσεις στην ένταξη δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εφάπαξ πληρωμή ή προσωρινή λύση, αλλά ως προτεραιότητα στον προϋπολογισμό των πόλεων, των κυβερνήσεων και της Ε.Ε. στο σύνολό της. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν αυτά τα αποτελέσματα: Σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 69% των απαντησάντων από όλη την Ευρώπη δήλωσε ότι πιστεύει πως τα μέτρα ένταξης είναι αναγκαία επένδυση μακροπρόθεσμα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ε.Ε. στηρίζει ενεργά τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές στις προσπάθειές τους για ένταξη, μέσω χρηματοδότησης σε όλους τους τομείς της πολιτικής μας σε ενωσιακό επίπεδο. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης βοηθούν ήδη τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές με τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων μέτρων συνοχής, όπως προγράμματα για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας ή την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και επενδύσεις σε κοινωνικές και εκπαιδευτικές υποδομές και σε υποδομές υγείας, στέγασης ή παιδικής φροντίδας. Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενταξης στηρίζει τα κράτη-μέλη αλλά και τους τοπικούς παράγοντες και φορείς της κοινωνίας των πολιτών με άμεσες ανάγκες ένταξης, όπως η εκμάθηση γλωσσών, αλλά και οι υπηρεσίες κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο του επόμενου ευρωπαϊκού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, εξετάζουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους όρους πρόσβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης σε χρηματοδότηση για την ένταξη και να μειώσουμε τον διοικητικό φόρτο για τους τελικούς δικαιούχους. 

Γιατί αυτή ακριβώς είναι η ουσία των ευρωπαϊκών αξιών: ότι κανείς δεν μένει στο περιθώριο· ότι βοηθούμε εκεί όπου έχει σημασία. Σήμερα ορισμένοι ανησυχούν ότι η ένταξη των μεταναστών θα αποβεί εις βάρος άλλων ευπαθών ομάδων ή κοινοτήτων. Αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμβεί. Η επιτυχία στην ένταξη όλων εκείνων που έχουν δικαίωμα παραμονής στις κοινωνίες μας είναι προς το συλλογικό συμφέρον των κοινωνιών μας στο σύνολό τους. Είναι προς όφελος τόσο της κοινωνικής συνοχής όσο και της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας.

Η πολυμορφία που χαρακτηρίζει την Ευρώπη σήμερα είναι αποτέλεσμα αιώνων μετανάστευσης και κινητικότητας, που έκαναν την ήπειρό μας αυτό που είναι σήμερα: ένα φάρο δημοκρατίας, ευημερίας και σταθερότητας. Το μέλλον μας δεν πρέπει να διαφέρει.

* Ο κ. Δ. Αβραμόπουλος είναι επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Η κ. Κ. Κρέτσου είναι επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής.