ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-10-1938

ΥΠΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ [ομιλία Ι. Μεταξά]: Σήμερον η Κυβέρνησίς μας ευρίσκεται απ’ ευθείας εις επαφήν με τον λαόν, αλλά πρέπει ο λαός αυτός διά να ημπορή να συνεννοηθή με την Κυβέρνησιν, να είναι ωργανωμένος. Δι’ αυτό υπεστηρίξαμεν τους γεωργικούς συνεταιρισμούς, διότι είδομεν ότι αυτή είναι η μόνη δυνατή οργάνωσις της αγροτικής τάξεως [φωτ.: αγροτική συγκέντρωση στην Πελοπόννησο].

Ο Ζ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ:  [χαιρετισμός Γρ. Ξενόπουλου]: «16 Απριλίου 1895. […] Το γεραρό περιοδικό «Εστία», που είχα τότε την τιμή να διευθύνω, […] εδημοσίευσε κι ένα πρωτότυπο αθηναϊκό διήγημα. Τίτλος του ο «Ψωμάς», υπογραφή: Ζ. Λ. Παπαντωνίου [στη φωτ.]. […] Από το πρώτο εκείνο σκαλί, ανέβηκες γοργά στην κορυφή. Ο όγκος, ή να πω καλύτερα, η συνέχεια, η συνέπεια και η ποιότητα της εργασίας σου […] σ’ επέβαλαν στο Πανελλήνιο […]».

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ:  […] Ο κ. Χίτλερ ηρνήθη επιμόνως να ενδώση εις τας υπερβολικάς ουγγρικάς αξιώσεις και εις την ουγγρο-πολωνικήν συμφωνίαν περί κοινών συνόρων των δύο χωρών. […] Εκδηλος είναι η στροφή της Γερμανίας υπέρ της νέας Τσεχοσλοβακίας […].