80 χρόνια πριν στην «Κ» 21.X.1938

80 χρόνια πριν στην «Κ» 21.X.1938

1' 15" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ: Αγγέλλεται εξ Ιερουσαλήμ ότι η εκκαθάρισις της Παλαιάς Πόλεως συνεχίζεται. Λέγεται ότι πολλά άτομα κατέφυγον εις το τέμενος του Ομάρ. Τεσσαράκοντα Αραβες συνελήφθησαν διότι εξήλθον των οικιών των παρά την απαγορευτικήν διαταγήν. Ως εδηλώθη εκ του αγγλικού αρχηγείου, η πλήρης εκκαθάρισις της Παλαιάς Πόλεως από τα αραβικά στοιχεία θα πραγματοποιηθή μέχρι της αύριον. Πιστεύεται ότι εις μόνον εκ των Αράβων τρομοκρατών ηδυνήθη να διαφύγη. [φωτ.: Βρετανοί στρατιώτες συνοδεύουν Αραβες κρατουμένους].

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ: Ο Πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ εδέχθη τους αρχηγούς διαφόρων κομμάτων. Την πρωίαν εδέχθη τον τέως πρωθυπουργόν κ. Μπλουμ με τον οποίον συνωμίλησε μέχρι της 1 μεταμεσημβρινής ώρας. […] Υπό των πολιτικών κύκλων αι σημεριναί ενέργειαι του κ. Νταλαντιέ εχαρακτηρίζοντο ως προσπάθεια προς συγκρότησιν Κυβερνήσεως Εθνικής Ενώσεως υπό την αρχηγίαν του. Πρώτον δε διάβημα προς τούτο υπήρξεν η σημερινή προσπάθεια ειρηνεύσεως μετά του κ. Μπλουμ.

ΑΓΙΑ ΡΑΒΔΟΣ: Η νέα παιδαγωγική έχει καταργήσει εις όλας σχεδόν τας χώρας του κόσμου –και εις την Ελλάδα– την παραδείσιον βέργαν που ήτο τόσο αποτελεσματική κατά της αμελείας και της αταξίας των μαθητών. Ιδού όμως ότι από την Γερμανίαν αρχίζει μια ευοίωνος εξαίρεσις: εις το εξής οι διδάσκαλοι του Αμβούργου θα έχουν το δικαίωμα να ξυλίζουν τους μαθητάς των, όταν παρίσταται ανάγκη. Παρέχεται πάντως η διευκρίνισις ότι αι σωματικαί ποιναί θα επιβάλλωνται υπό των διδασκάλων κατόπιν συνεννοήσεως με τον διευθυντήν του σχολείου. Εις περίπτωσιν υποτροπής των ατάκτων μαθητών ο δαρμός θα γίνεται ακόμη δυνατότερος, αλλ’ υπό τον όρον ότι θα ερωτάται και ο… σχολικός ιατρός αν αντέχη το παιδί εις το ξύλο.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή