ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 27.Χ.1938

80-chronia-prin-stin-k-27-ch-1938-2280084

ΑΙ ΟΚΤΩ: Εις τας Αθήνας αυτόν τον καιρόν διεξέγονται αι μεγαλύτεραι σύγχροναι ανασκαφαί του κόσμου. Πρόκειται περί των ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς. Και φυσικά αυτό είναι ενδιαφέρον. Εξ ίσου όμως ενδιαφέρον είναι ότι εκ των δώδεκα Αμερικανών αρχαιολόγων και τεχνικών, […] οκτώ είναι γυναίκες! Πρόκειται ασφαλώς περί μιας νίκης του γυναικείου φύλου εις την εξαιρετικά δύσκολον επιστήμην, εις την οποίαν, τουλάχιστον εν Ελλάδι, το ανδρικόν φύλον διατηρεί απόλυτον υπεροχήν. Η πληροφορία ίσως να χρησιμεύση ως πρόσθετον επιχείρημα διά τους οπαδούς της φεμινιστικής κινήσεως.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΡΟΥΖΒΕΛΤ: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ρούζβελτ […] ανέφερεν εν τη ραδιοφωνική του προκηρύξει ότι κατά τας παρούσας δυσκόλους στιγμάς, […] επιβάλλεται όπως η 20ή επέτειος από της ανακωχής του Μεγάλου Πολέμου (η οποία ως γνωστόν συμπίπτει την 11ην Νοεμβρίου) εορτασθή διά πανηγυρικών τελετών εις τρόπον ώστε να διατρανωθή η πίστις του κόσμου επί την ειρήνην, η οποία δύναται να διατηρηθή μόνον διά του σεβασμού του δικαίου των άλλων και διά της καλής θελήσεως όλων των εθνών.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΜΠΛΥΧΕΡ: Η σιωπή, η οποία από τριών μηνών εκάλυπτε την τύχη του στρατάρχου Μπλύχερ, φαίνεται, επί τέλους, λυθείσα. Ο «Αστήρ» και διάφοραι άλλαι εφημερίδες γράφουν […] ότι η σοβιετική λογοκρισία άφησε να κυκλοφορήσει η είδησις περί της συλλήψεως του αρχηγού του στρατού της Απω Ανατολής καθώς και άλλων προσώπων. Ο Μπλύχερ συνελήφθη εις την κατοικίαν του εις Σβερντλόβσκ […] και θα παραπεμφθή εις το Ανώτατον Δικαστήριον, επί εσχάτη προδοσία. Ο φοβερός εισαγγελεύς Βισύνσκι θα υποστηρίξη την κατηγορίαν, όπως και εις τα τελευταίας πολυκρότους δίκας της Μόσχας.