ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ποιο είναι το σωστό γι’ αυτή την Αριστερά;

Ποιο είναι το σωστό γι’ αυτή την Αριστερά;

Kύριε διευθυντά
Σε πολλά έντυπα –και στην «Καθημερινή»– βλέπουμε τελευταία τη φράση «της πρώτης φοράς Αριστερά».

Νομίζω ότι η διατύπωση αυτή είναι λάθος. Οι δύο λέξεις «πρώτη φορά» αποτελούν επιρρηματικόν (χρονικόν) προσδιορισμό της λέξης «Αριστερά». 

Επομένως, οι λέξεις αυτές είναι άκλιτες. Η σωστή, λοιπόν, διατύπωση είναι κατά τη γνώμη μου, «της πρώτη φορά Αριστεράς».

Βασιλειος Τακης