ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Προγράμματα κομμάτων μεστά, με αριθμούς

Προγράμματα κομμάτων μεστά, με αριθμούς

Κύριε διευθυντά
Οι εκλογές είναι μπροστά μας. Μπορεί όμως κάποιος να ισχυρισθεί ότι οι πολίτες είμαστε επαρκώς πληροφορημένοι; Οχι βεβαίως. Μήπως τα κόμματα θα μπορούσαν να κάνουν μια περίληψη των προγραμμάτων τους που, όπως ισχυρίζονται έχουν συντάξει, και να τη μοιράσουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή; Βέβαια, όταν λέω περίληψη, δεν εννοώ τίτλους ή επικεφαλίδες ή συνθήματα. Εννοώ περιλήψεις, που θα πρέπει να περιέχουν αριθμούς που θα στηρίζουν τα προγράμματα. Π.χ. πού θα γίνουν ελαφρύνσεις, πόσο θα κοστίσουν, με ποιες περικοπές δαπανών θα χρηματοδοτηθούν κ.λπ. Εκτός από τα οικονομικά, ποια είναι τα προγράμματα για την Παιδεία, για την Υγεία, για το περιβάλλον, για τη δημόσια διοίκηση, για την ασφάλεια και την περιστολή της γενικευμένης ανομίας; Πάλι με αριθμούς.

Ολα τα κόμματα έχουν αποφύγει την αυτοκριτική. Μόνο γενικές εκφράσεις περί σφαλμάτων. Ποια όμως είναι τα ομολογούμενα σφάλματα; Ποια ονόματα κρύβονται πίσω από αυτά; Μια εποικοδομητική αυτοκριτική θα έπρεπε να τα περιέχει. Αλλως, είναι υποκριτική και δεν χρησιμεύει για τη μη επανάληψη των σφαλμάτων ή τον παραμερισμό όσων έσφαλαν. Μήπως πρέπει να θυμηθούμε την αρχή του Στέφανου Μάνου, ότι όλες οι προτάσεις για τις οποίες καλούμεθα να αποφασίσουμε πρέπει να συνοδεύονται με αριθμούς και ότι πρέπει να μάθουμε να μετράμε. Μήπως ζητάμε πολλά ως πολίτες;

Γιαννης Βογιατζης, Ψυχικό