ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ειρήνη υμίν για την Κηφισίας

Ειρήνη υμίν για την Κηφισίας

Κύριε διευθυντά
Επειδή προέκυψε αδικαιολόγητα μείζον θέμα ως προς την ονομασία της λεωφόρου Κηφισίας (Επιστολές αναγνωστών της 22/6/19), θα ήθελα να επισημάνω, προς άρσιν πάσης παρεξηγήσεως, τα ακόλουθα. Ουδείς αμφισβητεί την ονομασία Κηφισιά, του ομώνυμου αρχαίου δήμου της Αττικής. Απλώς αναφέρθηκα, χωρίς να γίνω κατανοητός, ότι η λεωφόρος Κηφισίας ονομάσθηκε, επί το επισημότερον, από το επίθετο Κη(α)φίσιος-α-ον (Πινδ. Ολυμπ. XIV, I, πρβλ. Ιερά οδός, λεωφόρος Αμαρυσίας Αρτέμιδος). Η λόγια, αλλά και επιβλητική αυτή λέξη έχει ήδη καθιερωθεί ευρύτατα και χρησιμοποιείται αβίαστα από το κοινό, χωρίς καθόλου να προσκρούει στο γλωσσικό αίσθημα των Νεοελλήνων και χωρίς να υποβαθμίζεται η παράλληλη χρήση της λέξης Κηφισιά. Επισήμανα, εξάλλου, κατηγορηματικά ότι η λέξη Κηφισίας είναι ορθή, συνδέοντας το άστυ με το προάστιο, και δεν αποτελεί εσφαλμένο γλωσσικό τύπο.

Αναστασιος Αγγ. Στεφος, δ.φ., Ειδικός Γραμματέας της ΠΕΦ